არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

მათ მოუსმინეს და მორჩილება გამოავლინეს

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

მათ მოუსმინეს და მორჩილება გამოავლინეს

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

მათ მოუსმინეს და მორჩილება გამოავლინეს

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

მათ მოუსმინეს და მორჩილება გამოავლინეს