არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

რა დაგეხმარება, აირჩიო იეჰოვას მსახურება

1 სამუელი 1—3 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

რა დაგეხმარება, აირჩიო იეჰოვას მსახურება

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

რა დაგეხმარება, აირჩიო იეჰოვას მსახურება

1 სამუელი 1—3 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

რა დაგეხმარება, აირჩიო იეჰოვას მსახურება