არჩეულ მასალაზე გადასვლა

თერაპია და ქირურგია

ანემიის შესაჩერებლად შემუშავებული მკურნალობის და სისხლის დაზოგვის მეთოდები ალოგენური სისხლის გადასხმის გარეშე.

პედიატრია

ახალშობილებისა და ბავშვების მკურნალობის უახლესი მეთოდები სისხლის გადასხმის გარეშე.

დაავადებები და პაციენტის მდგომარეობა

დაავადებების და ამა თუ იმ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მკურნალობის მეთოდები სისხლის გადასხმის გარეშე.

ბიოეთიკა და კანონი

ექიმებმა, რომლებიც იეჰოვას მოწმე პაციენტებს მკურნალობენ, მხედველობაში უნდა მიიღონ ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხები და გაითვალისწინონ პაციენტის უფლებები და მათი სოციალური მდგომარეობა.


საინტერესო სტატიები

Comment on: use of thrombopoietin receptor agonist (romiplostim) in neonatal autoimmune thrombocytopenia due to maternal immune thrombocytopenia.

Mahat U, Talati R, Kodish E

წყარო‎: Pediatr Blood Cancer 2019;66(6):e27706.

ინდექსი‎: PubMed 30854752

DOI‎: 10.1002/pbc.27706

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30854752

Romiplostim treatment of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Soff GA, Miao Y, Bendheim G, Batista J, Mones JV, Parameswaran R, Wilkins CR, Devlin SM, Abou-Alfa GK, Cercek A, Kemeny NE, Sarasohn DM, Mantha S

წყარო‎: J Clin Oncol 2019;37(31):2892-8.

ინდექსი‎: PubMed 31545663

DOI‎: 10.1200/JCO.18.01931

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31545663

Effect of low-dose supplementation of arginine vasopressin on need for blood product transfusions in patients with trauma and hemorrhagic shock: a randomized clinical trial.

Sims CA, Holena D, Kim P, Pascual J, Smith B, Martin N, Seamon M, Shiroff A, Raza S, Kaplan L, Grill E, Zimmerman N, Mason C, Abella B, Reilly P

წყარო‎: JAMA Surg 2019;154(11):994-1003.

ინდექსი‎: PubMed 31461138

DOI‎: 10.1001/jamasurg.2019.2884

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31461138

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach.

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

წყარო‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

ინდექსი‎: PubMed 31255616

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616

Impact of a patient blood management monitoring and feedback programme on allogeneic blood transfusions and related costs.

Kaserer A, Rössler J, Braun J, Farokhzad F, Pape HC, Dutkowski P, Plass A, Horisberger T, Volbracht J, Manz MG, Spahn DR

წყარო‎: Anaesthesia 2019;74(12):1534-41.

ინდექსი‎: PubMed 31448406

DOI‎: 10.1111/anae.14816

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31448406

Use of a fibrin sealant within a blood-saving protocol in patients undergoing revision hip arthroplasty: effects on post-operative blood transfusion and healthcare-related cost analysis.

Scardino M, Martorelli F, D'Amato T, Fenocchio G, Simili V, Grappiolo G, Di Matteo B, Kon E, Lagioia M

წყარო‎: Int Orthop 2019;43(12):2707-14.

ინდექსი‎: PubMed 30671601

DOI‎: 10.1007/s00264-019-04291-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671601

Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury (CRASH-3): a randomised, placebo-controlled trial.

CRASH-3 Trial Collaborators

წყარო‎: Lancet 2019;394(10210):1713-23.

ინდექსი‎: PubMed 31623894

DOI‎: 10.1016/S0140-6736(19)32233-0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31623894

The pillars of patient blood management: key to successful implementation.

Sullivan HC, Roback JD

წყარო‎: Transfusion 2019;59(9):2763-7.

ინდექსი‎: PubMed 31483881

DOI‎: 10.1111/trf.15464

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31483881

Impact of autologous blood transfusion on survival and recurrence among patients undergoing partial hepatectomy for colorectal cancer liver metastases.

Kang R, Seath BE, Huang V, Barth RJ Jr

წყარო‎: J Am Coll Surg 2019;228(6):902-8.

ინდექსი‎: PubMed 30448300

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.10.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448300


ვებგვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებგვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.