არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

თერაპია და ქირურგია

ანემიის შესაჩერებლად შემუშავებული მკურნალობის და სისხლის დაზოგვის მეთოდები ალოგენური სისხლის გადასხმის გარეშე.

პედიატრია

ახალშობილებისა და ბავშვების მკურნალობის უახლესი მეთოდები სისხლის გადასხმის გარეშე.

დაავადებები და პაციენტის მდგომარეობა

დაავადებების და ამა თუ იმ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მკურნალობის მეთოდები სისხლის გადასხმის გარეშე.

ბიოეთიკა და კანონი

ექიმებმა, რომლებიც იეჰოვას მოწმე პაციენტებს მკურნალობენ, მხედველობაში უნდა მიიღონ ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხები და გაითვალისწინონ პაციენტის უფლებები და მათი სოციალური მდგომარეობა.


საინტერესო სტატიები

Romiplostim for therapy-related thrombocytopenia in pediatric malignancies.

Jacobson AE, Shah N, Setty BA

წყარო‎: Pediatr Blood Cancer 2017;64(8).

ინდექსი‎: PubMed 28150377

DOI‎: 10.1002/pbc.26473

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150377

Outcomes using a conservative versus liberal red blood cell transfusion strategy in infants requiring cardiac operation.

Cholette JM, Swartz MF, Rubenstein J, Henrichs KF, Wang H, Powers KS, Daugherty LE, Alfieris GM, Gensini F, Blumberg N

წყარო‎: Ann Thorac Surg 2017;103(1):206-14.

ინდექსი‎: PubMed 27496630

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2016.05.049

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27496630

Tranexamic acid in patients undergoing coronary-artery surgery.

Myles PS, Smith JA, Forbes A, Silbert B, Jayarajah M, Painter T, Cooper DJ, Marasco S, McNeil J, Bussières JS, McGuinness S, Byrne K, Chan MT, Landoni G, Wallace S, ATACAS Investigators of the ANZCA Clinical Trials Network

წყარო‎: N Engl J Med 2017;376(2):136-48.

ინდექსი‎: PubMed 27774838

DOI‎: 10.1056/NEJMoa1606424

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774838

Efficacy of intraoperative cell salvage in decreasing perioperative blood transfusion rates in first-time cardiac surgery patients: a retrospective study.

Côté CL, Yip AM, MacLeod JB, O'Reilly B, Murray J, Ouzounian M, Brown CD, Forgie R, Pelletier MP, Hassan A

წყარო‎: Can J Surg 2016;59(5):330-6.

ინდექსი‎: PubMed 27668331

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27668331

"Bloodless" neurosurgery among Jehovah's Witnesses: a comparison with matched concurrent controls.

Hardesty DA, Doerfler S, Sandhu S, Whitmore RG, Ford P, Rushton S, LeRoux PD

წყარო‎: World Neurosurg 2017;97:132-9.

ინდექსი‎: PubMed 27641256

DOI‎: 10.1016/j.wneu.2016.09.028

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27641256

Perioperative management of a child with hypoplastic left heart syndrome of the Jehovah's Witness faith presenting for hybrid comprehensive stage II procedure.

Karuppiah S, Mckee C, Hodge A, Galantowicz M, Tobias J, Naguib A

წყარო‎: J Extra Corpor Technol 2016;48(3):141-7.

ინდექსი‎: PubMed 27729708

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27729708

Improved outcomes and reduced costs associated with a health-system-wide patient blood management program: a retrospective observational study in four major adult tertiary-care hospitals.

Leahy MF, Hofmann A, Towler S, Trentino KM, Burrows SA, Swain SG, Hamdorf J, Gallagher T, Koay A, Geelhoed GC, Farmer SL

წყარო‎: Transfusion 2017;57(6):1347-58.

ინდექსი‎: PubMed 28150313

DOI‎: 10.1111/trf.14006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28150313

Case 12-2016 ascending aorta dissection in a Jehovah's Witness patient on warfarin.

Silvetti S, Crivellari M, Castiglioni A, Landoni G, Zangrillo A, Alfieri O, Koster A, Faraoni D, Bolliger D, Tanaka KA

წყარო‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2016;30(6):1709-15.

ინდექსი‎: PubMed 27639716

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2016.02.029

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639716


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.