არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

თერაპია და ქირურგია

ანემიის შესაჩერებლად შემუშავებული მკურნალობის და სისხლის დაზოგვის მეთოდები ალოგენური სისხლის გადასხმის გარეშე.

პედიატრია

ახალშობილებისა და ბავშვების მკურნალობის უახლესი მეთოდები სისხლის გადასხმის გარეშე.

დაავადებები და პაციენტის მდგომარეობა

დაავადებების და ამა თუ იმ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის მკურნალობის მეთოდები სისხლის გადასხმის გარეშე.

ბიოეთიკა და კანონი

ექიმებმა, რომლებიც იეჰოვას მოწმე პაციენტებს მკურნალობენ, მხედველობაში უნდა მიიღონ ეთიკასთან დაკავშირებული საკითხები და გაითვალისწინონ პაციენტის უფლებები და მათი სოციალური მდგომარეობა.


საინტერესო სტატიები

Restrictive versus liberal blood transfusion for gastrointestinal bleeding: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials.

Odutayo A, Desborough MJ, Trivella M, Stanley AJ, Dorée C, Collins GS, Hopewell S, Brunskill SJ, Kahan BC, Logan RF, Barkun AN, Murphy MF, Jairath V

წყარო‎: Lancet Gastroenterol Hepatol 2017;2(5):354-60.

ინდექსი‎: PubMed 28397699

DOI‎: 10.1016/S2468-1253(17)30054-7

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397699

Uterotonic agents for preventing postpartum haemorrhage: a network meta-analysis.

Gallos ID, Williams HM, Price MJ, Merriel A, Gee H, Lissauer D, Moorthy V, Tobias A, Deeks JJ, Widmer M, Tunçalp Ö, Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Coomarasamy A

წყარო‎: Cochrane Database Syst Rev 2018;4:CD011689.

ინდექსი‎: PubMed 29693726

DOI‎: 10.1002/14651858.CD011689.pub2

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29693726

Comprehensive blood conservation program in a new congenital cardiac surgical program allows bloodless surgery for the Jehovah Witness and a reduction for all patients.

Olshove V, Berndsen N, Sivarajan V, Nawathe P, Phillips A

წყარო‎: Perfusion 2018;33(3):194-202.

ინდექსი‎: PubMed 28985692

DOI‎: 10.1177/0267659117733810

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28985692

The efficacy of pre-operative preparation with intravenous iron and/or erythropoietin in anaemic patients undergoing orthopaedic surgery: an observational study.

Heschl M, Gombotz H, Haslinger-Eisterer B, Hofmann A, Böhler N, Meier J

წყარო‎: Eur J Anaesthesiol 2018;35(4):289-97.

ინდექსი‎: PubMed 29303906

DOI‎: 10.1097/EJA.0000000000000752

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29303906

A single center experience with romiplostim for the management of chemotherapy-induced thrombocytopenia.

Miao J, Leblebjian H, Scullion B, Parnes A

წყარო‎: Am J Hematol 2018;93(4):E86-E88.

ინდექსი‎: PubMed 29274130

DOI‎: 10.1002/ajh.25022

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29274130

Bloodless repair of aortic arch with dual aortic cannulation in a Jehovah's Witness patient.

Valleley MS, Glogowski KR, Duncan KF, Dutoit A, Hagedorn C

წყარო‎: J Extra Corpor Technol 2017;49(3):206-9.

ინდექსი‎: PubMed 28979046

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28979046

Bloodless tandem autologous transplant in Jehovah's Witness patients.

Khan R, Mott SL, Schultz A, Jethava YS, Tricot G

წყარო‎: Bone Marrow Transplant 2018. [Epub ahead of print]

ინდექსი‎: PubMed 29795417

DOI‎: 10.1038/s41409-018-0132-6

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29795417

Iron absorption from oral iron supplements given on consecutive versus alternate days and as single morning doses versus twice-daily split dosing in iron-depleted women: two open-label, randomised controlled trials.

Stoffel NU, Cercamondi CI, Brittenham G, Zeder C, Geurts-Moespot AJ, Swinkels DW, Moretti D, Zimmermann MB

წყარო‎: Lancet Haematol 2017;4(11):e524-33.

ინდექსი‎: PubMed 29032957

DOI‎: 10.1016/S2352-3026(17)30182-5

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29032957


ვებგვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებგვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.