არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

პედიატრია

ახალშობილებისა და ბავშვების მკურნალობა სისხლის გადასხმის გარეშე. ქვემოთ აირჩიეთ პედიატრია და შემდეგ მკურნალობის ის მეთოდები, რომელიც უშუალოდ თქვენ გაინტერესებთ. გაააქტიურეთ ჩამონათვალიდან რომელიმე, რათა ჩამოტვირთოთ სამედიცინო სტატია ან ამ საკითხთან დაკავშირებული ბიბლიური მონაკვეთი.

 

ბეტა-თალასემია (ბავშვები)

ბიოეთიკა და კანონი (პედიატრია)

მედიცინა და ქირურგია

ნამგლისებრუჯრედოვანი დაავადებები (ბავშვები)

ანემიის მართვა

გადიდებული ელენთის მკურნალობა

ვაზო-ოკლუზიური კრიზისა და მწვავე კორონალური სინდრომის მართვა — ანტიბიოტიკური და რესპირატორული თერაპია

ვაზო-ოკლუზიური კრიზისა და მწვავე კორონალური სინდრომის მართვა — ჟანგბადის მიწოდება

ვაზო-ოკლუზიური კრიზისა და მწვავე კორონალური სინდრომის მართვა — ტკივილის მართვა

ვაზო-ოკლუზიური კრიზისა და მწვავე კორონალური სინდრომის მართვა — ჰიდრატაციული თერაპია

ნამგლისებრუჯრედოვანი ანემიის თავიდან არიდება — ფეტალური ჰემოგლობინის ფარმაკოლოგიური სტიმულაცია ახალშობილებსა და ბავშვებში

ნამგლისებრუჯრედოვანი ანემიის პრევენცია — ინფექციისა და სხვა გართულებების თავიდან არიდება

საოპერაციო პაციენტების მომზადება

ტრანსფუზიის რისკი და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები

ნეონატოლოგია


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.