არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

ვიდეოები

ქვემოთ მოცემული დოკუმენტური ფილმები მომზადდა ექიმებისთვის, სოციალური მუშაკებისა და იურისტებისთვის. ფილმში საუბრობენ მსოფლიოში აღიარებული მედიკოსები, ეთიკოსები, იურისტები და პროფესორები, რომლებიც არ არიან იეჰოვას მოწმეები.

 

სისხლის გადასხმის-მარტივი, უსაფრთხო და ეფექტური ალტერნატიული საშუალებები

რატომ ემხრობა სულ უფრო და უფრო მეტი ექიმი უსისხლო მკურნალობის მეთოდებს?

მკურნალობა სისხლის-გადასხმის გარეშე — პაციენტის მოთხოვნილებებისა და უფლებების გათვალისწინება

რა იურიდიული და ეთიკური უპირატესობები გააჩნია პაციენტის თავისუფლებას, თავად შეარჩიოს მკურნალობის მეთოდი?


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.