არჩეულ მასალაზე გადასვლა

დამატებით მენიუზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

ქართული

თერაპია და ქირურგია

უსისხლო მკურნალობის მეთოდები. არჩიეთ ქვემოთ მოცემული რომელიმე სამედიცინო დარგი და შემდეგ მკურნალობის ის მეთოდი, რომელიც გაინტერესებთ. გაააქტიურეთ მოცემული მინიშნება და გადადით სამედიცინო სტატიაზე ან ამ საკითხთან დაკავშირებულ ბიბლიურ მონაკვეთზე.

 

გასტროენტეროლოგიური ქირურგია

კარდიოთორაკალური და ვასკულარული ქირურგია

მეანობა

ორთოპედიული ქირურგია

ენდოსკოპიური ქირურგია

იატროგენული ანემიის თავიდან არიდების მიზნით აღებული სისხლის მოცულობის შემცირება

ნორმოვოლემიური ანემიის გადატანის უნარი

ოპერაციამდე ან ოპერაციის დროს ანგიოგრაფიული ემბოლიზაცია (სისხლძარღვების ოკლუზია)

პაციენტის პრეოპერაციული მდგომარეობის შეფასება და ტრანსფუზიის რისკის შეფასება

პაციენტის პრეოპერაციული მომზადება

პრეოპერაციული ანემიის მკურნალობა

სისხლის დაზოგვა

სისხლის დაზოგვის ანესთეზიოლოგიური მეთოდები

სისხლის დაზოგვის ქირურგიული მეთოდები

სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების თანამშრომლობა, კომპლექსური და ინდივიდუალური მიდგომა

ტემპერატურის შენარჩუნება

შედეგები (კლინიკური)

შედეგები (ფინანსური)

ჰემოსტაზის ოპტიმიზაცია და მართვა

ოტოლარინგოლოგია — თავის და კისრის ქირურგია

პრეოპერაციული მოსამზადებელი პერიოდი

იატროგენული ანემიის თავიდან არიდების მიზნით აღებული სისხლის მოცულობის შემცირება

კონტროლირებადი ჰიპოტენზიური ანესთეზია

მწვავე ნორმოვოლემიური ჰემოდილუცია

ნორმოვოლემიური ანემიის გადატანის უნარი

პაციენტის მომზადება ანემიის დროს

პაციენტის პრეოპერაციული მდგომარეობის შეფასება და ტრანსფუზიის რისკის შეფასება

პაციენტის პრეოპერაციული მომზადება

პოსტოპერაციული ანემიის მკურნალობა

პრეოპერაციული ანემიის მკურნალობა

პრეპარატები, რომლებიც აფერხებს ანტიკოაგულანტების მოქმედებას

რეგიონული ანესთეზია

სითხის მოცულობის მართვა ინფუზიური თერაპიის დროს

სისხლის დაზოგვა (ინტრაოპერაციული და პოსტოპერაციული პერიოდი)

სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების თანამშრომლობა, კომპლექსური და ინდივიდუალური მიდგომა

ტემპერატურის შენარჩუნება

ტრანსფუზიის რისკი და გაუთვალისწინებელი შემთხვევები

შედეგები (კლინიკური)

შედეგები (ფინანსური)

ჰემოსტაზის ოპტიმიზაცია და მართვა

რეანიმაცია და ინტენსიური თერაპია

სისხლის გადასხმის ალტერნატიული მეთოდების ფინანსური ეფექტიანობა

ტრავმა და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება

ადრეული ანემიის მართვა

ანემიის გადატანის უნარი

დაზიანების მკურნალობის სტრატეგია

დამწვრობის მკურნალობა

იატროგენული ანემიის თავიდან არიდების მიზნით აღებული სისხლის მოცულობის შემცირება

პრეპარატები, რომლებიც აფერხებს ანტიკოაგულანტების მოქმედებას

ჟანგბადის მიწოდების ოპტიმიზაცია და სითხის მოცულობის მართვა ინფუზიური თერაპიის დროს

სასწრაფო სამედიცინო ტრანსპორტირება

სისხლის დაზოგვა

სწრაფი არტერიული ემბოლიზაცია

სხვადასხვა დარგის სპეციალისტების თანამშრომლობა, კომპლექსური და ინდივიდუალური მიდგომა

შედეგები (კლინიკური)

ჰემოსტაზის ოპტიმიზაცია და მართვა

ჰიპოტენზიური რეანიმაცია

ჰოსპიტალიზაციამდე პაციენტის შოკიდან გამოყვანა

ჰოსპიტალიზაციამდე სისხლდენის კონტროლი

უროლოგია

ყბა-სახის ქირურგია

ჰემატოლოგია (ონკოლოგია)


ვებ-გვერდზე jw.org განთავსებულ სამედიცინო განყოფილებაში მოცემულია სამედიცინო წყაროები ძირითადად ექიმებისთვის და სხვა მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალისთვის. ის არ უწევს რეკომენდაციას მკურნალობის რომელიმე მეთოდს და არ ანაცვლებს სათანადო მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო მომსახურებას. ამ განყოფილებაში განთავსებული სამედიცინო ლიტერატურა არ არის გამოცემული იეჰოვას მოწმეების მიერ, თუმცა ის ყურადღებას ამახვილებს სისხლის გადასხმის ალტერნატიულ საშუალებებზე, რომელიც შესაძლოა ყურადსაღები იყოს. თითოეული მედიკოსი ვალდებულია, ინფორმირებული იყოს მედიცინაში არსებული მიღწევების თაობაზე, რათა მკურნალობის ის მეთოდი შესთავაზოს პაციენტს, რომელიც მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას საუკეთესოდ შეესაბამება და არ ეწინააღმდეგება პაციენტის სურვილს, ფასეულობებსა და მრწამსს. აქ მოცემული მკურნალობის მეთოდები გამოიყენება ინდივიდუალურად, პაციენტის საჭიროებების გათვალისწინებით.

პაციენტებისთვის: ყოველთვის მიმართეთ თქვენს ექიმს ან სხვა მაღალკვალიფიციურ სამედიცინო პერსონალს, როდესაც ჯანმრთელობის პრობლემები გექმნებათ ან საჭიროებთ მკურნალობას. მიმართეთ ექიმს, თუ ფიქრობთ, რომ რაღაც გაწუხებთ.

ვებ-გვერდით სარგებლობა შესაძლებელია დადგენილი წესების ფარგლებში.