არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ჟურნალები „საგუშაგო კოშკი“ და „გამოიღვიძეთ!“

ბიბლიაზე დაფუძნებული ჩვენი ჟურნალების ჩამოტვირთვა ასობით ენაზეა შესაძლებელი, მათ შორის ვიდეოფაილების სახით ჟესტურ ენაზეც. „საგუშაგო კოშკი“ ბიბლიური წინასწარმეტყველებების საფუძველზე გვიჩვენებს მსოფლიო მოვლენების მნიშვნელობას. ის ანუგეშებს ხალხს ღვთის სამეფოს შესახებ სასიხარულო ცნობით და მათ იესო ქრისტესადმი რწმენას უღრმავებს. „გამოიღვიძეთ!“ გვეხმარება ცხოვრებისეულ პრობლემებთან გამკლავებაში. ის ამასთანავე რწმენას გვიმტკიცებს, რომ ღვთის დაპირებისამებრ მშვიდობიან ახალ ქვეყნიერებაში ვიცხოვრებთ.

აირჩიეთ სასურველი ენა ენების საძიებო ველიდან.

 

განლაგება

გამოიღვიძეთ!

გამოიღვიძეთ!

გამოიღვიძეთ!

გამოიღვიძეთ!

გამოიღვიძეთ!

საგუშაგო კოშკი

საგუშაგო კოშკი

საგუშაგო კოშკი

საგუშაგო კოშკი

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)