არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიოთეკა

მოძებნეთ ბიბლიაზე დაფუძნებული პუბლიკაციები ჩვენს ბიბლიოთეკაში. წაიკითხეთ ან ჩამოტვირთეთ „საგუშაგო კოშკისა“ და „გამოიღვიძეთ!“-ის უახლესი ნომრები და სხვა მასალა, რომელიც ქვემოთ არის მოცემული. მოუსმინეთ უფასოდ პუბლიკაციების აუდიოჩანაწერებს არაერთ ენაზე. უყურეთ ან ჩამოტვირთეთ ვიდეოები სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის, ჟესტურ ენაზე.

 

ჟურნალები

საგუშაგო კოშკი (სასწავლო გამოცემა)

საგუშაგო კოშკი

გამოიღვიძეთ!

წიგნები და ბროშურები

ელექტრონულ პუბლიკაციებში მომხდარი ზოგი ცვლილება შესაძლოა ამავე პუბლიკაციების დაბეჭდილ ვერსიებში ჯერ კიდევ არ იყოს შეტანილი.

საკონგრესო გამოცემები

თითოეული დღის დასრულების შემდეგ მიჰყევით ბმულს, რათა იხილოთ ან ჩამოტვირთოთ კონგრესის ამ დღეს გამოცხადებული ახალი პუბლიკაციები.

იხილეთ

დამატებითი მასალები

JW ბიბლიოთეკა

წაიკითხეთ და შეისწავლეთ ბიბლია „ახალი ქვეყნიერების თარგმანის“ გამოყენებით. შეადარეთ ეს თარგმანი ბიბლიის სხვა თარგმანებს.

ონლაინ ბიბლიოთეკა

გამოიკვლიეთ ბიბლიური საკითხები იეჰოვას მოწმეების მიერ გამოცემული პუბლიკაციების მეშვეობით