არჩეულ მასალაზე გადასვლა

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

როგორ გვაძლევს წმიდა სული იეჰოვას მსახურების ძალას

მსაჯულები 13—16 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

როგორ გვაძლევს წმიდა სული იეჰოვას მსახურების ძალას

შესასწავლი მასალა ოჯახური თაყვანისცემისთვის

როგორ გვაძლევს წმიდა სული იეჰოვას მსახურების ძალას

მსაჯულები 13—16 თავები

მითითება მშობლებისთვის: ეს სავარჯიშო შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის შესწავლის დროს

როგორ გვაძლევს წმიდა სული იეჰოვას მსახურების ძალას