არჩეულ მასალაზე გადასვლა

ბიბლიის საკვლევი საშუალებები

აქ განთავსებულია ბიბლიის უფასო საკვლევი საშუალებები, რომლებიც დაგეხმარებათ, ღვთის სიტყვა უკეთ გაიგოთ და შეისწავლოთ. აქ შეგიძლიათ უფასოდ წაიკითხოთ ბიბლია. ბიბლიის ელექტრონული ვერსია აერთიანებს ბევრ საკვლევ საშუალებას, რომლებიც ღვთის სიტყვის გაგებას გაგიადვილებთ. გარდა ამისა, ჩვენ გთავაზობთ ბიბლიის ინტერაქტიულ სასწავლო კურსს, რომლის გავლა ინდივიდუალურადაც არის შესაძლებელი. ბიბლიის კვლევა რომ შეძლოთ, უყურეთ ვიდეორგოლებს და გამოიყენეთ ბიბლიის ენციკლოპედია, რუკები, ბიბლიურ სიტყვათა განმარტებანი და სხვა დამხმარე საშუალებები.

წაიკითხეთ ბიბლია ონლაინში

გაეცანით ბიბლიის „ახალი ქვეყნიერების თარგმანის“ თავისებურებებს, რომელიც ზუსტი და ადვილად საკითხავია.

ბიბლიის შესწავლაში დამხმარე ვიდეოები

ვიდეორგოლები ბიბლიის წიგნებზე

ძირითადი ცნობები ბიბლიის წიგნებზე.

ვიდეორგოლები ბიბლიურ სწავლებებზე

ვიდეოგაკვეთილები, რომლებიც პასუხს სცემს მნიშვნელოვან ბიბლიურ კითხვებს.

ბიბლიის საკვლევი სახელმძღვანელოები და სხვა მასალა

ბიბლიის ენციკლოპედია

„წმინდა წერილების საკვლევ ცნობარში“ ათასობით სტატიაა უამრავ საკითხზე. ეს ენციკლოპედია დეტალურ ინფორმაციას გვაწვდის ბიბლიურ დროში მცხოვრებ ადამიანებზე, გეოგრაფიულ ადგილებზე, მცენარეებზე, ცხოველებზე, ისტორიულ მოვლენებსა თუ ფიგურალურ გამონათქვამებზე.

ბიბლიის მოკლე შინაარსი

ბროშურა „რას გვამცნობს ბიბლია?“ ღვთის სიტყვის მოკლე შინაარსს გადმოსცემს. ამ ბროშურიდან გაიგებთ, რა საერთო თემა გასდევს ბიბლიას.

ბიბლიის ატლასი

ბროშურაში „ეწვიეთ მადლიან ქვეყანას“ მოცემულია ბიბლიაში მოხსენიებული სხვადასხვა ტერიტორიის რუკები და ცხრილები. აგრეთვე ნაჩვენებია, როგორ იცვლებოდა სხვადასხვა პერიოდში „აღთქმული მიწის“ საზღვრები.

დღის ბიბლიური მუხლი

ბროშურაში „წმინდა წერილების ყოველდღიური განხილვა“ მოცემულია ბიბლიური მუხლი და თანდართული კომენტარი ყოველი დღისთვის.

ბიბლიის კითხვის გეგმა

ბიბლიის ყოველდღიური კითხვის გეგმას გნებავთ მიჰყვეთ, ერთწლიან გეგმას, თუ პირველად აპირებთ ბიბლიის წაკითხვას, ეს გეგმა ნებისმიერ შემთხვევაში გამოგადგებათ.

როგორ უნდა იპოვოთ ბიბლიური მუხლები თქვენს ბიბლიაში

ამ ჩამონათვალში ბიბლიის 66 წიგნი იმ თანმიმდევრობითაა მოცემული, როგორც ბიბლიის თარგმანების უმრავლესობაში. წიგნის სახელწოდებას მოსდევს თავის დასახელება, შემდეგ კი — მუხლის.

მიიღეთ სწორი პასუხები ბიბლიურ კითხვებზე

გაიგეთ ბიბლიური პასუხები ისეთ კითხვებთან დაკავშირებით, როგორიცაა: ღმერთი, იესო, ოჯახი, უბედურება და სხვა.

ბიბლიური მუხლების ახსნა

გაიგეთ ცნობილი ბიბლიური მუხლებისა და ფრაზების ზუსტი მნიშვნელობა.

ონლაინბიბლიოთეკა (გაიხსნება ახალი ფანჯარა)

გამოიკვლიეთ ბიბლიური საკითხები იეჰოვას მოწმეების მიერ გამოცემული პუბლიკაციების მეშვეობით

ბიბლიის ინდივიდუალური სწავლება

რას მოიცავს იეჰოვას მოწმეების მიერ შემოთავაზებული ბიბლიის სასწავლო კურსი?

იეჰოვას მოწმეების მიერ შემოთავაზებული ბიბლიის უფასო შესწავლის დროს შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბიბლიის ნებისმიერი თარგმანი და დაპატიჟოთ ოჯახის წევრები ან მეგობრები.

გსურთ, მოგაკითხონ იეჰოვას მოწმეებმა?

უკეთ გაეცანით ბიბლიას ან მეტი გაიგეთ იეჰოვას მოწმეების შესახებ.