არჩეულ მასალაზე გადასვლა

„ჩვენი სამეფო მსახურება“

„ჩვენი სამეფო მსახურების“ ფურცლებზე მოცემულია ინფორმაცია იეჰოვას მოწმეების ყოველკვირეულ შეხვედრებთან დაკავშირებით. აქედან გაიგებთ, რას განვიხილავთ კრების ბიბლიის შესწავლაზე, თეოკრატიული მსახურების სკოლასა და სამსახურებრივ შეხვედრაზე.

მითითება: „ჩვენი სამეფო მსახურების“ ელექტრონულ ვერსიაში მომხდარი ზოგი ცვლილება შესაძლოა არ იყოს შეტანილი მის ბეჭდურ ვერსიაში.

 

განლაგება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება

ჩვენი სამეფო მსახურება