არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები სხვადასხვა ქვეყანაში

იეჰოვას მოწმეებს მთელ მსოფლიოში შეხვდებით. ისინი სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფისა თუ კულტურის ადამიანები არიან. მეტწილად, ჩვენ სამქადაგებლო საქმიანობით გვიცნობენ, თუმცა იმასაც ვცდილობთ, რომ საზოგადოებას სხვა მხრივაც გამოვადგეთ.