Ugrás a tartalomra

Mit kell tudni a Bibliáról?

Mit kell tudni a Bibliáról?

A Biblia válasza

 A Biblia egy 66 könyvből álló gyűjtemény, melyet körülbelül 1600 év alatt írtak. Isten gondolatait tartalmazza, vagyis a Biblia Isten Szava (1Tesszalonika 2:13).

Ebben a cikkben a következőkről lesz szó:

 Tények a Bibliáról

 •   Ki írta a Bibliát? A Biblia szerzője Isten, de ő körülbelül 40 férfit használt fel arra, hogy leírják a Szavát. Közéjük tartozott Mózes, Dávid király, Máté, Márk, Lukács és János. a A Biblia írói Isten gondolatait jegyezték le (2Timóteusz 3:16).

   Szemléltetésül: Tegyük fel, hogy egy üzletember megkéri a titkárnőjét, hogy írjon egy levelet a nevében, és elmondja neki, hogy mi mindenről szóljon a levél. Bár a titkárnő írja meg a levelet, a szerzője az üzletember. Ehhez hasonlóan bár Isten emberekkel íratta le az üzenetét, a Biblia szerzője maga Isten.

 •   Mit jelent az a szó, hogy Biblia? A görög bi·bliʹa szóból származik, amelynek a jelentése ’könyvecskék’. Idővel ez a szó már csak a Bibliát alkotó könyvecskék összességére utalt.

 •   Mikor írták a Bibliát? A megírása i. e. 1513-ban kezdődött, és több mint 1600 évvel később, i. sz. 98 táján fejeződött be.

 •   Hol található az eredeti Biblia? Nem tudunk arról, hogy a Biblia eredeti kéziratai fennmaradtak volna. Ez azért van így, mert a bibliaírók olyan anyagokra írtak, amelyek az idő múlásával megsemmisültek, mint például papiruszra vagy pergamenre. Azonban hivatalos másolók az évszázadok során pontos másolatokat készítettek a Biblia kéziratairól, hogy így a szöveg fennmaradjon.

 •   Mi az „Ószövetség” és az „Újszövetség”? A Bibliának azt a részét, melyet eredetileg héberül írtak, gyakran úgy szokták hívni, hogy „Ószövetség” vagy „Ótestamentum” b, de úgy is hívhatjuk, hogy a Héber iratok. Az eredetileg görögül írt részt pedig gyakran hívják „Újszövetség”-nek vagy „Újtestamentum”-nak, de úgy is nevezhetjük, hogy a Keresztény görög iratok. Ebből a két részből áll a teljes Biblia, melyet Szentírásnak is nevezünk. c

 •   Mit tartalmaz a Biblia? A Bibliában olvashatunk történelmi feljegyzéseket, törvényeket, próféciákat, költeményeket, példabeszédeket, énekeket és leveleket. (Lásd  A Biblia könyveinek listája című részt.)

 Miről szól a Biblia?

 Az elején röviden elmondja, hogy a mindenható Isten hogyan teremtette meg az eget és a földet. A Biblián keresztül Isten a Jehova néven mutatkozik be nekünk, és arra kér, hogy ismerjük meg őt (Zsoltárok 83:18).

 Ebből a könyvből megtudhatjuk, hogy milyen rágalmak érték Istent, és azt is, hogy hogyan lesz tisztázva a helyzet.

 A Biblia azt is feltárja, hogy mi Isten szándéka az emberekkel és a földdel, valamint hogy hogyan fogja megszüntetni a jövőben a szenvedést.

 Ezenkívül gyakorlatias tanácsokat is tartalmaz a mindennapi életre. Nézzünk néhány példát:

 •   Jobb emberi kapcsolatok. „Mindazt, amit akartok, hogy az emberek megtegyenek veletek, ti is tegyétek meg velük” (Máté 7:12).

   Más szóval: Úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak.

 •   Stresszkezelés. „Soha ne aggódjatok hát a következő nap miatt, mert a következő napnak meglesznek a maga aggodalmai” (Máté 6:34).

   Más szóval: Ahelyett, hogy túlzottan aggódnánk azon, hogy mi fog velünk történni a jövőben, csak az adott nap problémáival foglalkozzunk.

 •   Boldog házasság. „Mindegyikőtök úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, a feleség pedig mélységesen tisztelje a férjét” (Efézus 5:33).

   Más szóval: A szeretet és a tisztelet elengedhetetlen a sikeres házassághoz.

 Vajon megváltoztatták a Bibliát?

 Nem. Tudósok alaposan összehasonlították az ókori bibliai kéziratokat a napjainkban elérhető Bibliákkal, és úgy találták, hogy az üzenet alapvetően nem változott. Végül is, ha Isten azt szeretné, hogy olvassuk és megértsük a Szavát, akkor nyilvánvalóan gondoskodott arról, hogy ez az üzenet változatlanul fennmaradjon (Ézsaiás 40:8). d

 Miért van olyan sokféle bibliafordítás?

 Ma a legtöbb ember nem beszél azokon a nyelveken, amelyeken a Biblia eredetileg íródott. Azonban a benne található jó hír minden nemzetnek, törzsnek és nyelvnek szól (Jelenések 14:6). Éppen ezért az embereknek olyan nyelven kell hozzáférniük a Bibliához, amelyet jól értenek, hogy így Isten üzenetét elolvassák, és pontosan megértsék.

 A bibliafordítások alapvetően 3 kategóriába sorolhatók:

 •   A szó szerinti fordítás az, amikor az eredeti szöveget szóról szóra fordítják, amennyire csak ez lehetséges.

 •   A gondolat alapú fordítás azt jelenti, hogy a fordítók az eredeti szöveg jelentését adják vissza.

 •   Az értelmező fordítás esetében a fordítók szabadon átfogalmazzák a szöveget azért, hogy az vonzó legyen az olvasóiknak. Azonban így időnként megváltozik az eredeti szöveg jelentése.

 Egy jó bibliafordítás, amennyire lehet, szó szerinti, ugyanakkor modern nyelvezetet használ, hogy így Isten üzenetét az emberek könnyen megértsék. e

 Ki döntötte el, hogy mit tartalmazzon a Biblia?

 Mivel a szerzője Isten, ő döntötte el, hogy mi kerüljön bele a Bibliába. Ő először az ókori Izrael nemzetét választotta ki, hogy rájuk bízza a szent kijelentéseit. Vagyis az izraeliták feleltek a Héber iratokért (Róma 3:2).

 Vannak a Bibliának elveszett könyvei?

 Nincsenek. A Biblia teljes, egyetlen könyve sem veszett el. Néhányan azt állítják, hogy vannak bizonyos ókori titkos könyvek, amelyek szintén részét képezik a Bibliának. f Azonban a Biblia önmaga bizonyítja, hogy mi számít hitelesnek (2Timóteusz 1:13). Hiszen azok a könyvek, melyeket Isten leíratott, egy teljesen egységes művet alkotnak, és a részei összhangban vannak egymással. De ez egyáltalán nem mondható el azokról a régi könyvekről, amelyek egyesek szerint részét kellene hogy alkossák a Bibliának. g

 Hogyan lehet megtalálni a bibliaverseket?

  A Biblia könyveinek listája

a Ha kíváncsi vagy, hogy mely könyvek alkotják a Bibliát, kik és mikor írták azokat, nézd meg A Biblia könyveinek táblázatát.

b A Biblia néhány része arámi nyelven íródott, amely hasonlít a héberre.

c Sokan előnyben részesítik a „Héber iratok” és a „Keresztény görög iratok” megnevezést. Így nem tűnik úgy, mintha az „Ószövetség” elavult lenne, és felváltotta volna az „Újszövetség”.

d Lásd a Vajon megváltozott a Biblia? című cikket.

e Sokan nagyon szeretik a Szentírás – Új világ fordítást, mivel ez egy pontos és könnyen olvasható fordítás. Lásd a Pontos az Új világ fordítás? című cikket.

f Ezeket a könyveket együttesen apokrif iratoknak nevezik. A Britannica Hungarica azt írja róluk, hogy a biblikus irodalomban ezek az „elfogadott szentírási kánonon kívül eső művek”, vagyis ezeket az iratokat nem tekinthetjük a Biblia részének.

g Az Apokrif evangéliumok – Rejtett igazságok Jézusról? című cikkből többet megtudhatsz a témáról.