Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A Biblia könyveinek táblázata

A Héber iratok könyvei (időszámításunk előtt íródtak)

A KÖNYV NEVE

AZ ÍRÓ(K)

AZ ÍRÁS HELYE

AZ ÍRÁS BEFEJEZÉSE (I. E.)

A MEGÍRT IDŐTARTAM (I. E.)

1Mózes

Mózes

puszta

1513

„Kezdetben”-től 1657-ig

2Mózes

Mózes

puszta

1512

1657–1512

3Mózes

Mózes

puszta

1512

1 hónap (1512)

4Mózes

Mózes

puszta és Moáb síksága

1473

1512–1473

5Mózes

Mózes

Moáb síksága

1473

2 hónap (1473)

Józsué

Józsué

Kánaán

kb. 1450

1473 – kb. 1450

Bírák

Sámuel

Izrael

kb. 1100

kb. 1450 – kb. 1120

Ruth

Sámuel

Izrael

kb. 1090

A bírák uralmából 11 év

1Sámuel

Sámuel, Gád, Nátán

Izrael

kb. 1078

kb. 1180–1078

2Sámuel

Gád, Nátán

Izrael

kb. 1040

1077 – kb. 1040

1Királyok

Jeremiás

Júda

580

kb. 1040–911

2Királyok

Jeremiás

Júda és Egyiptom

580

kb. 920–580

1Krónikák

Ezsdrás

Jeruzsálem (?)

kb. 460

Az 1Krónikák 9:44 utáni rész: kb. 1077–1037

2Krónikák

Ezsdrás

Jeruzsálem (?)

kb. 460

kb. 1037–537

Ezsdrás

Ezsdrás

Jeruzsálem

kb. 460

537 – kb. 467

Nehémiás

Nehémiás

Jeruzsálem

443 u.

456 – 443 u.

Eszter

Márdokeus

Susán, Elám

kb. 475

493 – kb. 475

Jób

Mózes

puszta

kb. 1473

Több mint 140 év 1657 és 1473 között

Zsoltárok

Dávid és mások

 

kb. 460

 

Példabeszédek

Salamon, Agur, Lemuel

Jeruzsálem

kb. 717

 

Prédikátor

Salamon

Jeruzsálem

1000 e.

 

Énekek éneke

Salamon

Jeruzsálem

kb. 1020

 

Ézsaiás

Ézsaiás

Jeruzsálem

732 u.

kb. 778 – 732 u.

Jeremiás

Jeremiás

Júda, Egyiptom

580

647–580

Siralmak

Jeremiás

Jeruzsálem közelében

607

 

Ezékiel

Ezékiel

Babilon

kb. 591

613 – kb. 591

Dániel

Dániel

Babilon

kb. 536

618 – kb. 536

Hóseás

Hóseás

Szamária területe

745 u.

804 e. – 745 u.

Jóel

Jóel

Júda

kb. 820 (?)

 

Ámós

Ámós

Júda

kb. 804

 

Abdiás

Abdiás

 

kb. 607

 

Jónás

Jónás

 

kb. 844

 

Mikeás

Mikeás

Júda

717 e.

kb. 777–717

Náhum

Náhum

Júda

632 e.

 

Habakuk

Habakuk

Júda

kb. 628 (?)

 

Sofóniás

Sofóniás

Júda

648 e.

 

Aggeus

Aggeus

Jeruzsálem

520

112 nap (520)

Zakariás

Zakariás

Jeruzsálem

518

520–518

Malakiás

Malakiás

Jeruzsálem

443 u.

 

A Görög iratok könyvei (időszámításunk kezdete után íródtak)

A KÖNYV NEVE

AZ ÍRÓ

AZ ÍRÁS HELYE

AZ ÍRÁS BEFEJEZÉSE (I. SZ.)

A MEGÍRT IDŐTARTAM

Máté

Máté

Izrael

kb. 41

i. e. 2 – i. sz. 33

Márk

Márk

Róma

kb. 60–65

i. sz. 29–33

Lukács

Lukács

Cezárea

kb. 56–58

i. e. 3 – i. sz. 33

János

János apostol

Efézus vagy környéke

kb. 98

A bevezető utáni rész: i. sz. 29–33

Cselekedetek

Lukács

Róma

kb. 61

i. sz. 33 – kb. 61

Róma

Pál

Korintusz

kb. 56

 

1Korintusz

Pál

Efézus

kb. 55

 

2Korintusz

Pál

Makedónia

kb. 55

 

Galácia

Pál

Korintusz vagy a szíriai Antiókia

kb. 50–52

 

Efézus

Pál

Róma

kb. 60–61

 

Filippi

Pál

Róma

kb. 60–61

 

Kolosszé

Pál

Róma

kb. 60–61

 

1Tesszalonika

Pál

Korintusz

kb. 50

 

2Tesszalonika

Pál

Korintusz

kb. 51

 

1Timóteusz

Pál

Makedónia

kb. 61–64

 

2Timóteusz

Pál

Róma

kb. 65

 

Titusz

Pál

Makedónia (?)

kb. 61–64

 

Filemon

Pál

Róma

kb. 60–61

 

Héberek

Pál

Róma

kb. 61

 

Jakab

Jakab (Jézus testvére)

Jeruzsálem

62 e.

 

1Péter

Péter

Babilon

kb. 62–64

 

2Péter

Péter

Babilon (?)

kb. 64

 

1János

János apostol

Efézus vagy környéke

kb. 98

 

2János

János apostol

Efézus vagy környéke

kb. 98

 

3János

János apostol

Efézus vagy környéke

kb. 98

 

Júdás

Júdás (Jézus testvére)

Izrael (?)

kb. 65

 

Jelenések

János apostol

Pátmosz

kb. 96

 

(Némelyik könyvnél nem lehet biztosan tudni a megírás helyét, vagy hogy ki volt az írója. Több időpont pusztán hozzávetőleges. Rövidítések: e. = előtt; u. = után; kb. = körülbelül.)