Róma 3:1–31

3  Mi tehát az előnye, ha valaki zsidó, vagy mi a haszna a körülmetéltségnek?  Minden tekintetben sok. Mindenekelőtt azért, mert a zsidókra bízták Isten szent kijelentéseit.+  Mi tehát a helyzet? Ha némelyeknek nincs hitük, a hitetlenségük talán semmissé teszi azt, hogy Isten megbízható?  Semmiképpen sem! Isten legyen szavahihető,+ még ha minden ember hazug is,+ mint ahogy meg is van írva: „Hogy igazságos legyél, amikor beszélsz, és győzedelmeskedj, amikor ítélnek téged.”+  Ha azonban a mi igazságtalanságunk kiemeli Isten igazságosságát, mit mondjunk? Vajon Isten igazságtalan, amikor kimutatja a haragját? (Úgy beszélek, ahogy az emberek.)  Egyáltalán nem! Különben hogyan fogja Isten megítélni a világot?+  De ha a hazugságom miatt még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy Isten szavahihető, és ezért dicsőítik őt, akkor miért ítélnek engem bűnösnek?  És miért mondanánk, mint ahogy némelyek vádja szerint mondjuk, hogy „tegyünk rosszat, hogy jó legyen belőle”? Igazságos, ha elítélik az ilyen embereket.+  Hogy is van hát? Jobb helyzetben vagyunk? Egyáltalán nem! Hiszen a fentiekben azt a vádat emeltük, hogy a zsidók is, és a görögök is mind a bűn hatalma alatt vannak,+ 10  mint ahogy meg van írva: „Nincsen igazságos ember, egyetlenegy sincs.+ 11  Nincsen senki, aki értelmes lenne, nincs, aki keresné Istent. 12  Mindenki elfordult, mindannyian értéktelenné lettek. Nincs, aki kedves lenne, egyetlenegy sincs.+ 13  „Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel becsapnak másokat.”+ „Kígyók mérge van ajkuk mögött.”+ 14  „És szájuk tele van átokkal és keserűséggel.”+ 15  „Sietnek vért ontani.”+ 16  „Pusztítás és gyötrelem van az útjaikon, 17  és nem ismerik a béke útját.”+ 18  „Nincsen bennük istenfélelem.”+ 19  Tudjuk, hogy mindaz, amit a törvény mond, azoknak szól, akik a törvény alatt vannak, hogy minden szájat elnémítsanak, és Isten az egész világot felelősségre vonhassa és megbüntethesse.+ 20  Senkit sem* az alapján nyilvánít igazságosnak, hogy azt teszi, ami a törvényben van,+ mert a törvény segítségével csak azzal leszünk tisztában, hogy mi a bűn.+ 21  Most azonban nyilvánvalóvá vált Isten igazságossága a törvénytől függetlenül,+ és erről a Törvény és a Próféták is tanúskodnak.+ 22  Igen, Isten igazságossága nyilvánvaló a Jézus Krisztusba vetett hit által azoknak, akiknek van hitük. Mert nincs különbség.+ 23  Hiszen mindnyájan bűnösök, és elmaradnak Isten dicsőségétől,+ 24  de Isten ki nem érdemelt kedvességének köszönhetően ajándék,+ hogy igazságosnak nyilvánítja őket az alapján, hogy Krisztus Jézus kifizette a váltságot, hogy szabaddá váljanak.+ 25  Isten bemutatta őt áldozatként, hogy a Krisztus vérébe vetett hitük által az emberek megbékélhessenek Istennel*.+ Ez azért volt, hogy bizonyítsa a saját igazságosságát, mivel türelmesen megbocsátotta azokat a bűnöket, amelyeket a múltban követtek el. 26  Ezzel bizonyítja a saját igazságosságát+ a jelenlegi időszakban, hogy igazságos legyen akkor is, amikor igazságossá nyilvánítja azt, aki hisz Jézusban.+ 27  Akkor hát dicsekedhet az ember? Egyáltalán nem. Melyik törvény tartja vissza ettől? Amelyik a tetteket tartja fontosnak?+ Semmiképpen sem, hanem a hit törvénye. 28  Mert úgy vélekedünk, hogy hit által nyilvánítják igazságosnak az embert, és nem amiatt, amit a törvénnyel összhangban tesz.+ 29  Vagy csak a zsidók Istene ő?+ Nem a nemzetekből valóké is?+ De igen, a nemzetekből valóké is.+ 30  Mivel egy Isten van,+ a körülmetélteket és a körülmetéletleneket is a hitük miatt nyilvánítja igazságosnak.+ 31  Akkor tehát eltöröljük a törvényt a hitünk által? Semmiképpen sem! Épp ellenkezőleg, kiállunk a törvény mellett.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „egy testet sem”.
Vagy: „engesztelést szerezhessenek”.

Jegyzetek

Multimédia