2Timóteusz 1:1–18

1  Pál, aki Isten akaratából Krisztus Jézus apostola lett, összhangban annak az életnek az ígéretével, amely Krisztus Jézus követéséből származik,+  Timóteusznak, a szeretett gyermeknek:+ Ki nem érdemelt kedvesség, irgalmasság és béke legyen veled Istentől, az Atyától, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól!  Hálás vagyok Istennek, akinek szent szolgálatot végzek, mint ősapáim, méghozzá tiszta lelkiismerettel, és mindig, éjjel-nappal megemlékezem rólad a könyörgéseimben.  Amikor visszaemlékszem a könnyeidre, vágyom arra, hogy lássalak, és így beteljen a szívem örömmel.  Mert eszembe jut a képmutatás nélküli hited,+ amely először nagymamádban, Loiszban és édesanyádban, Eunikéban volt meg, de biztos vagyok abban, hogy tebenned is megvan.  Ezért emlékeztetlek, hogy éleszd föl, mint valami tüzet, Isten ajándékát, amelyet úgy kaptál, hogy rád tettem a kezem.+  Mert Isten nem a gyávaság szellemét adta nekünk,+ hanem az erőét,+ szeretetét és józan gondolkodásét.  Ne szégyellj hát tanúskodni az Urunkról,+ és engem se szégyellj, aki rab vagyok őérte, hanem szenvedd el te is a rosszat a jó hírért,+ úgy, hogy Isten erejére támaszkodsz.+  Ő megmentett minket, és elhívott bennünket szent elhívással,+ nem a tetteink miatt, hanem az ő szándéka és ki nem érdemelt kedvessége miatt.+ Ezt a kedvességet már réges-rég kimutatta irántunk Krisztus Jézus által, 10  most pedig egyértelművé vált a mi megmentőnknek, Krisztus Jézusnak+ a megjelenésével*, aki eltörölte a halált,+ és a jó hír+ által világosságot árasztott az életre+ és a romolhatatlanságra+. 11  Engem pedig kineveztek, hogy a jó hír hirdetője, apostola és tanítója legyek.+ 12  Ezért is szenvedek,+ de nem szégyenkezem+. Mert ismerem Istent*, akinek hiszek, és biztos vagyok abban, hogy amit letétbe helyeztem nála, azt képes megőrizni addig a napig.+ 13  Továbbra is ragaszkodj az egészséges* szavak lényegéhez*+, melyeket tőlem hallottál, miközben kimutatod a hitedet és a szeretetedet, amely abból fakad, hogy egységben vagy Krisztus Jézussal. 14  Ezt a kiváló letétet őrizd meg a szent szellem által, amely bennünk lakik.+ 15  Azt tudod, hogy az Ázsia tartományban+ levők mind elfordultak tőlem, köztük Figélusz és Hermogenész is. 16  Bánjon az Úr irgalmasan Onéziforusz háznépével+, mert ő gyakran szerzett nekem felüdülést, és nem szégyellte a rabláncaimat. 17  Ellenkezőleg, amikor Rómában volt, szorgalmasan keresett engem, és meg is talált. 18  Bánjon vele az Úr, Jehova* irgalmasan azon a napon. Jól tudod, mennyi mindent tett értem Efézusban.

Lábjegyzetek

Szó szerint: „nyilvánvalóvá válásával”.
Szó szerint: „azt”.
Vagy: „a hasznos”.
Vagy: „vázlatához”.

Jegyzetek

Multimédia