Ézsaiás 40:1–31

40  „Vigasztaljátok, vigasztaljátok a népemet” – ezt mondja Istenetek.+   „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez,*és jelentsétek be neki, hogy kényszerszolgálata letelt,és vétke ki lett egyenlítve.+ Mert teljes mértékben* megkapta a büntetést Jehovától minden bűnéért.”+   Valaki ezt kiáltja a pusztában: „Készítsétek elő* Jehova útját!+ Készítsetek egyenes országutat+ Istenünknek a sivatagon át!+   Minden völgy emelkedjen fel,és minden hegy és domb süllyedjen le. Az egyenetlen föld legyen simává,és a göröngyös föld síksággá.+   Feltárul Jehova dicsősége,+és mindenki* látni fogja,+mert Jehova szája mondta ezt.”   Figyelj! Valaki így szól: „Kiálts!” Valaki pedig ezt kérdezi: „Mit kiáltsak?” „Minden ember* zöld fű. Odaadó szeretetük olyan, mint a mező virága.+   Elszárad a zöld fű,elhervad a virág,+mert Jehova lehel rá*.+ Igen, a nép csak zöld fű.   Elszárad a zöld fű,elhervad a virág,de Istenünk szava örökké megmarad.”+   Menj fel egy magas hegyre,te asszony, aki jó hírt viszel Sionnak.+ Emeld fel a hangodat,te asszony, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld fel! Ne félj! Jelentsd be Júda városainak: „Itt van Istenetek.”+ 10  Jehova, a legfőbb Úr eljön hatalommal,és a karja fog uralkodni érte.+ Nála van a jutalom, amelyet ad,és előtte a fizetség, amelyet fizet.+ 11  Úgy gondoskodik a nyájáról*, mint egy pásztor.+ Karjával összegyűjti a bárányokat,és ölében hordozza őket. Nagy gonddal vezeti a szoptatós juhokat.+ 12  Ki mérte meg markával a vizeket,+és ki vett méretet arasszal* az égről? Ki gyűjtötte mérőedénybe a föld porát,+vagy ki mérte meg a hegyeketés a dombokat mérlegen? 13  Ki mérte meg* Jehova szellemét,és ki oktathatná a tanácsadójaként?+ 14  Kivel tanácskozott, hogy megértsen valamit,vagy ki tanítja őt az igazságosság ösvényére? Ki ad át neki ismeretet,vagy ki ismerteti meg vele a valódi értelem útját?+ 15  A nemzetek olyanok, mint egy csepp a vödörben,és olyanok neki, mint a porréteg a mérlegen.+ Úgy emeli föl a szigeteket, mint a finom port. 16  Még a Libanon sem elég a tűz táplálására*,és annak vadállatai sem elegendők az égőáldozathoz. 17  Minden nemzet olyan neki, mint ami nem is létezik.+ Semminek és délibábnak tartja őket.+ 18  Kihez tudjátok hasonlítani Istent?+ Mit tudtok állítani mellé, ami hasonló hozzá?+ 19  A mesterember bálványt* készít,a fémműves bevonja arannyal,+és ezüstláncot kovácsol. 20  Fát választ az adományához,+fát, amely nem korhad el. Hozzáértő mestert keres,hogy faragott bálványt készítsen, amely nem inog meg.+ 21  Hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták nektek kezdettől fogva? Nem értettétek a föld megalapításától fogva?+ 22  Van valaki, aki a föld kereksége* felett lakik,+amelynek lakói olyanok, mint a szöcskék. Kifeszíti az eget, mint egy finom fátyolszövetet,és kifeszíti azt, mint egy lakósátrat.+ 23  Semmivé tesz főembereket,és olyanná teszi a föld bíráit*, mintha délibábok lennének. 24  Épphogy elültették őket,alighogy elvetették őket,a törzsük is épphogy gyökeret vert a földben,és már el is száradnak, ha rájuk fújnak,és elviszi őket a szél, mint a szalmaszálat.+ 25  „Kihez hasonlíthattok engem, hogy egyenlő volnék vele?” – ezt kérdezi a szent Isten. 26  „Emeljétek föl szemeteket az égre, és nézzétek! Ki teremtette mindezt?+ Az, aki szám szerint hozza elő őket, mint egy sereget,és mindegyiket nevén szólítja.+ Hatalmas és tevékeny energiájának és bámulatos erejének+ köszönhetőenegy sem hiányzik közülük. 27  Miért mondod ezt, ó, Jákob, és miért beszélsz így, ó, Izrael: »Nem látja Jehova az életemet,és Isten nem szolgáltat nekem igazságot.«+ 28  Hát nem tudod és nem hallottad? Jehova, aki mindent megteremtett a földön, örökké Isten.+ Soha nem fárad el és nem merül ki.+ Lehetetlen felfogni,* amit tud.+ 29  Erőt ad a megfáradtnak,és életerőssé teszi azt, aki gyenge*.+ 30  Még a fiatalok is elfáradnak és kimerülnek,és ők is megbotlanak és elesnek, 31  de akik Jehovában reménykednek, erőre kapnak. Szárnyra kelnek, mint a sasok.+ Futnak, és nem merülnek ki,járnak, és nem fáradnak el.+

Lábjegyzetek

Vagy: „beszéljetek vigasztalóan Jeruzsálemhez”.
Vagy: „kétszeresen”.
Vagy: „tisztítsátok meg”.
Szó szerint: „minden test”.
Szó szerint: „test”.
Vagy: „szelleme fúj rá”.
Vagy: „terelgeti a nyáját”.
Az oldalt kinyújtott hüvelykujj és kisujj hegye közti távolság, kb. 22 cm. Lásd: B14-es függ.
Esetleg: „értette meg”.
Vagy: „sem tud elég tűzifát adni”.
Vagy: „öntött szobrot”.
Vagy: „földgolyó”.
Vagy: „uralkodóit”.
Vagy: „kikutathatatlan”.
Vagy: „akiben nincs tetterő”.

Jegyzetek

Multimédia