Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Sayop sa Sini nga Laragway?

Basaha ang Mateo 25:1-12. Nian, tan-awa ang laragway. Ano ang indi husto sa sini nga laragway? Isulat ang imo sabat sa mga linya sa ubos.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. ․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ngaa wala nanghatag sing lana ang lima ka ulay?

GIYA: Basaha ang Mateo 25:8, 9.

San-o ang nagakaigo nga tion nga manghatag kita sa iban? San-o naman indi nagakaigo nga manghatag?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 6 Sin-o ang tag-iya sang duta kag sang mga butang nga yara sa sini? Salmo 24:________

PAHINA 9 Ano ang mahimo matigayon sang bisan sin-o nga ginauhaw? Bugna 22:________

PAHINA 18 Ano nga sahi sang tawo ang mahinantupon? Hulubaton 17:________

PAHINA 29 Ano ang matabo sa tawo bangod sang iya kabuangan? Hulubaton 19:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Ano ang Nahibaluan Mo Tuhoy sa mga Manalagna?

5. ․․․․․

Sin-o nga manalagna ang nalagyo gikan kay Hari Joaquim? GIYA: Basaha ang Jeremias 26:17-23.

6. ․․․․․

Sang naghari si Ezequias, sin-o ang nagtagna nga ang Jerusalem “mangintinumpok”?

GIYA: Basaha ang Jeremias 26:18.

PARA HAMBALAN:

Pagkatapos mabasa ang tuhoy sa sining duha ka manalagna, ngaa indi ka dapat mahadlok sa pagsugid sa iban tuhoy sa Dios?

GIYA: Basaha ang Hulubaton 29:25.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 21

 Mga Sabat sa Pahina 31

1. Wala ginsambit sang kasaysayan nga may nobya.

2. Lima lang ka ulay ang nakasulod sa sinalusalo.

3. Lima lang ka ulay ang may mga suga kag mga suludlan sang lana, samtang mga suga lamang ang dala sang nabilin nga lima.

4. May ganhaan nga ginsira ang nobyo.

5. Urias.​—Jeremias 26:20.

6. Miqueas.