Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano Ang Imo Sabat?

Ano Ang Imo Sabat?

 Ano Ang Imo Sabat?

Ipaathag ang Ilustrasyon

1. Sa ilustrasyon nga narekord sa Lucas 18:9-14, ano nga sahi sang tawo ang Fariseo?

(Markahi ang isa ukon kapin pa nga kahon sa ubos.)

□ Mapainubuson □ Mahinulsulon □ Bugalon

2. Ano nga sahi sang tawo ang manugsukot sing buhis?

(Markahi ang isa ukon kapin pa nga kahon sa ubos.)

□ Mapainubuson □ Mahinulsulon □ Bugalon

3. Sin-o sa ila ang matuod nga matarong?

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Sa imo ginahambal kag ginahimo, paano ka mangin kaangay sa Fariseo? Paano mo mailog ang manugsukot sing buhis?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 8-9 Kay sin-o nasandig ang palaabuton sang duta? Isaias 11:________

PAHINA 20 Ano ang pagtamod sang Dios sa ginasimba nga mga imahen? Exodo 20:________

PAHINA 21 Suno kay apostol Juan, sa ano kita dapat magbantay? 1 Juan 5:________

PAHINA 27 Ano ang mabatyagan kon kaisa bisan sang labing matarong nga tawo? 1 Juan 2:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa mga artikulo sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Dayon, isulat ang husto nga sabat sa linya.

4. ․․․․․

GIYA: Makahambal ako sing tatlo ka libo ka hulubaton, kag ang akon mga ambahanon “isa ka libo kag lima.”

Basaha ang 1 Hari 4:30-32.

5. ․․․․․

GIYA: Ako ang katapusan nga hari sang nahiusa nga ginharian sang Israel.

Basaha ang 1 Hari 12:1-3, 16-20.

6. ․․․․․

GIYA: Bangod ‘nagsalig kami sa GINOO,’ ginlutos sang akon hangaway ang madamo nga hangaway ni Jeroboam.

Basaha ang 2 Cronica 13:13-20.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 19

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Bugalon.

2. Mapainubuson kag mahinulsulon.

3. Ang manugsukot sing buhis.

4. Si Solomon.​—Mateo 1:6.

5. Si Rehoboam.​—Mateo 1:7.

6. Si Abias.​—Mateo 1:7.