Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Natalana na Bala ang Imo Kabuhi?

Natalana na Bala ang Imo Kabuhi?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Natalana na Bala ang Imo Kabuhi?

Isa ka adlaw duha ka lalaki ang pakadto sa trabaho sakay sa salakyan sang namat-od sila nga manglaktod sa dalan diin nagaistar anay ang isa sa ila. Samtang nagalakbay, nakita nila ang isa ka balay nga nagadabadaba. Ginpadulog nila ang ila trak kag ginsalbar ang iloy kag ang iya lima ka kabataan paagi sa bintana gamit ang hagdan nga dala nila. “Ayhan gintalana na ini,” siling sang report sang isa ka pamantalaan tuhoy sa natabo.

MADAMO nga tawo ang nagapati nga ang bisan ano man nga nagakatabo sa ila, maayo man ukon malain, ginpat-od na nga daan sang isa ka puersa nga indi nila kontrolado. Wala sila sing mahimo agod mabag-o ini. Halimbawa, ang ika-16 nga siglo nga si Repormador John Calvin nagsulat: “Ginahatagan kahulugan naton ang predestinasyon subong dayon nga plano sang Dios, diin ginapat-od na niya kon ano ang luyag niya himuon sa tagsa ka tawo. Kay ang tanan wala niya gintuga nga may palareho nga kahimtangan, kundi gintalana ang iban para sa kabuhi nga walay katapusan kag ang iban naman para sa walay katapusan nga katagudilian.”

Gintalana na bala sang Dios kon ano ang aton himuon kag kon ano ang aton katapusan nga madangatan? Ano ang ginatudlo sang Biblia?

Ang Indi Pagkamakatarunganon sang Predestinasyon

Ang iban nga nagapati sa predestinasyon nagapangatarungan subong sang masunod: Nahibaluan sang Dios ang tanan nga butang. Nahibaluan pa gani niya kon ano ang mahanabo sa palaabuton. Nahibaluan niya kon ano ang pagahimuon sang isa ka tawo sa iya kabuhi, kag nahibaluan man niya ang eksakto nga tion kag paagi sang kamatayon sang isa ka tawo. Gani, suno sa ila, kon mag-abot na ang tion para magdesisyon ang isa ka tawo, dapat nga nagahisanto ini sa kon ano na ang gintalana  kag gintangdo sang Dios; kay kon indi, ang Dios wala nakahibalo sang tanan. Daw makatarunganon bala sa imo ini nga pangatarungan? Binagbinaga kon ano ang matuod nga resulta sini nga sahi sang pangatarungan.

Kon napat-od na sang isa ka superyor nga puersa ang imo palaabuton, nian wala sing pulos ang imo paghalong. Manigarilyo ka man ukon indi, indi sini mahalitan ang panglawas mo ukon sang imo mga kabataan. Itakod mo man ang seat belt ukon indi samtang nagasakay sa salakyan, wala ini sing epekto sa imo kaluwasan. Apang sayop ini nga pangatarungan. Ginapakita sang estadistika nga diutay lamang sa mga tawo nga nagahalong ang nagakapatay sa aksidente. Ang indi paghalong nagaresulta sa trahedya.

Binagbinaga ang isa pa ka pangatarungan. Kon namat-od ang Dios nga hibaluon nga daan ang tanan nga butang, nian antes niya ginhimo sanday Adan kag Eva, kuntani nahibaluan na niya nga lapason gali nila sia. Apang, sang gindumilian sang Dios si Adan nga magkaon gikan “sa kahoy sa pagkilala sang maayo kag malain” kay kon magkaon sia, mapatay sia, nahibaluan na bala sang Dios nga magakaon si Adan? (Genesis 2:16, 17) Sang ginsugo sang Dios ang unang mag-asawa: “Magmabungahon kamo kag magbuad kag tugbon ninyo ang duta kag gamhan ini, kag magpakaagalon kamo sa kaisdaan sang dagat kag sa nagalupad nga mga tinuga sang langit kag sa tagsa ka buhi nga tinuga nga nagagiho sa duta,” nahibaluan na bala niya nga indi sila magadugay sa paraiso? Wala gid.—Genesis 1:28.

Gani, kon magsiling kita nga nahibaluan na nga daan sang Dios ang tanan nga desisyon, nian sia ang basulon sa tanan nga nagakatabo—lakip ang mga inaway, mga inhustisya, kag pag-antos. Posible bala ini? Ang maathag nga sabat matigayon sa ginasiling mismo sang Dios tuhoy sa iya kaugalingon.

“Dapat Pilion Mo”

Ang Kasulatan nagasiling nga “ang Dios gugma” kag “mahigugmaon [sia] sang katarungan.” Ginlaygayan man niya ang iya katawhan: “Dumti ang malaut, kag higugmaa ang maayo.” (1 Juan 4:8; Salmo 37:28; Amos 5:15) Sa madamo nga hitabo ginpalig-on niya ang mga mainunungon sa iya nga pilion ang maayo nga dalanon. Halimbawa, sang nakigkatipan si Jehova sa dumaan nga pungsod sang Israel, nagsiling sia sa ila, paagi kay Moises: “Ginagamit ko ang langit kag ang duta subong mga saksi batok sa inyo karon, nga ginbutang ko ang kabuhi kag kamatayon sa atubangan mo, ang pagpakamaayo kag ang pagpakamalaut; kag dapat pilion mo ang kabuhi agod padayon ka nga mabuhi, ikaw kag ang imo kaliwatan.” (Deuteronomio 30:19) Ginpat-od na bala nga daan sang Dios kon ano ang ila pilion? Maathag nga wala.

Si Josue, ang lider sang katawhan sang Dios sang una nga panahon, naglaygay sa iya mga kasimanwa: “Magpili kamo karon para sa inyo kaugalingon kon sin-o ang inyo alagdon . . . Para sa akon kag sa akon panimalay, magaalagad kami kay Jehova.” (Josue 24:15) Naglaygay man ang manalagna sang Dios nga si Jeremias: “Tumana karon ang tingog ni Jehova nga ginapamulong ko sa imo, kag mangin maayo ini sa imo, kag magakabuhi ang imo kalag.” (Jeremias 38:20) Laygayan pa bala sang isa ka makatarunganon kag mahigugmaon nga Dios ang mga tawo nga himuon kon ano ang nagakaigo agod mabaton ang padya kon nahibaluan niya nga natalana na sila nga mapaslawan? Indi. Ang amo nga laygay mangin salimpapaw gid.

Gani kon may maayo ukon malain man nga butang nga matabo sa imo kabuhi, indi ini gintalana. Sa masami, ang “wala ginapaabot nga hitabo” amo gid ang resulta sang mga desisyon sang iban nga tawo—maalamon man ukon indi. (Manugwali 9:11) Wala natalana ang imo palaabuton, kag nasandig sa imo mga desisyon ang imo mangin walay katapusan nga palaabuton.

ANO SA BANTA MO?

▪ Ginpat-od na bala nga daan sang Dios nga sanday Adan kag Eva magapakasala?—Genesis 1:28; 2:16, 17.

▪ Ang predestinasyon wala nagahisanto sa ano nga mga kinaiya sang Dios?—Salmo 37:28; 1 Juan 4:8.

▪ Ano ang imo responsibilidad?—Josue 24:15.

[Blurb sa pahina 13]

Ginapakita sang estadistika nga diutay lamang sa mga tawo nga nagahalong ang nagakapatay sa aksidente