Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 14

Ko na Kanga ni Kaotiota te Kakaonimaki ni Koaua Nakon Iehova?

Ko na Kanga ni Kaotiota te Kakaonimaki ni Koaua Nakon Iehova?

Teei n ana itera te Atua. 1 Betero 5:6-9

Rarawa n irekereke ma katei aika aki boraoi ma ana kaetieti te Baibara. E kainnanoaki te ninikoria ni karaoan aei.

Tai irekereke ma ana waaki n tautaeka te botannaomata, bwa a aki boutoka Iehova ma Ana Tautaeka n Uea.

 Karaoa am motinnano ae eti, ae te ongeaba iroun te Atua. Mataio 7:24, 25

Ngkana ko bobotaki ma Ana Tia Kakoaua Iehova; ao a na buokiko bwa ko na kaaniaki ma te Atua.

Teimatoa n reiakina taekan te Atua ao kataia n ongeaba n ana tua nako.

Ngkana e a korakora am onimaki, ko a riai ni katabua maium nakon Iehova ao ni bwabetitoaki.Mataio 28:19.

Ongeaba iroun te Atua. Wareware n te Baibara, ao butiia Ana Tia Kakoaua Iehova bwa a na buokiko n ota iai. Maiuakini baike ko reiakin. Ni karaoan anne ao ko na maiu n aki toki.Taian Areru 37:29.