Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Ongeaba Iroun te Atua ao Ko na Maiu n Aki Toki

 MWAKORO 1

Ti na Kangaa n Ongeaba Iroun te Atua?

Ti na Kangaa n Ongeaba Iroun te Atua?

E taetae te Atua nakoira rinanon te Baibara. 2 Timoteo 3:16

E kairiia mwaane te Atua ae koaua bwa a na korei ana iango i nanon te boki ae tabu. Te boki anne bon te Baibara. Iai i nanona rongorongo aika kakawaki ae e tangiria te Atua bwa ti na ataia.

E atai baika rangi n tamaroa ibukira te Atua, ao boni ngaia Nibwan te wanawana ni kabane. Ngkana ko ongeaba irouna ao ko na rabakau.Taeka N Rabakau 1:5.

E tangiriia aomata ni kabane aika i aon te aba te Atua bwa a na wareware n te Baibara. E tauraoi ngkai n taetae aika mwaiti.

Ngkana ko kan ongeaba iroun te Atua, ko riai ni wareka te Baibara ao n ota iai.

 A ongora n ana taeka aomata n taabo nako. Mataio 28:19

A kona ni buokiko Ana Tia Kakoaua Iehova bwa ko na ota n te Baibara.

A kabutaa te aonnaba n reiakinia aomata te koaua ibukin te Atua.

E aki kabooaki kairan te reirei aei. Ko kona naba n reiakina taekan te Atua n Aia Tabo n Taromauri Ana Tia Kakoaua Iehova.