Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 13

Tera ae Ti Riai ni Karaoia Ibukini Kakukureian te Atua?

Tera ae Ti Riai ni Karaoia Ibukini Kakukureian te Atua?

Rarawa nakon te buakaka. 1 I-Korinto 6:9, 10

Ngkana ti tangira Iehova, ti aki riai ni karaoi mwakuri aika e ribai.

E aki tangirira Iehova bwa ti na iraa, ti na koro ni manging ke n tautoronaki n te drug.

E ribaa te tiritiri te Atua, kabwakaaia ataei, ao te wene n taanga i marenan te mwaane ma te mwaane, ao te aine ma te aine. E aki tangirira bwa ti na nanonrang ke n un ma tabemwaang.

Ti aki riai n taromaurii bouannanti ke n tabunea.

E nang akea nneia aomata aika kakaraoa ae buakaka, n te aonnaba ae Bwaretaiti ae nangi roko.

 Kakaraoa ae raoiroi. Mataio 7:12

Ti riai ni kakairi iroun te Atua ngkana ti na kakukureia.

Kaotiota te tangira nakoia tabemwaang ni bwainan te akoi ao te ibuobuoki.

Bwaina te kakaonimaki.

Bwaina te nanoanga ao te ikabwarabure.

Tuangia tabemwaang taekan Iehova ma kawaina nako.Itaia 43:10.

Kaotiota te tangira.1 Ioane 4:7, 8, 11.