Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Ongeaba Iroun te Atua ao Ko na Maiu n Aki Toki

 MWAKORO 5

Te Ieka ae Korakora, Antai Ake A Ongeaba ao Ake A Aki?

Te Ieka ae Korakora, Antai Ake A Ongeaba ao Ake A Aki?

A kakaraoa ae buakaka angiia aomata ake n ana bong Noa. Karikani Bwaai 6:5

A karikiia natiia Atam ma Ewa ao a a rikirake mwaitiia aomata i aon te aba. Ni waakinakon te tai ao iai anera tabeman ake a raona Tatan ni karitei.

A ruo nako aon te aba ao a bitii rabwataia n riki bwa aomata, ao a iein ma ainen aon te aba. A a karikiia natiia mwaane ake a korakora riki nakoia aomata ao a tiritiri.

E a onrake te aonnaba irouia aomata ake a kakaraoi mwakuri aika buakaka. E taekinaki ae kangai n te Baibara: ‘E a korakora buakakaia aomata n te aonnaba, ao aia iango tii te kani kakaraoa ae buakaka n taai nako.’

 E ongeaba Noa iroun te Atua ao e a kabaa te aake. Karikani Bwaai 6:13, 14, 18, 19, 22

Bon te mwaane ae raoiroi Noa. E tuangaki iroun Iehova bwa a nang kamaunaaki aomata aika buakaka n te ieka ae korakora.

E tuangaki naba Noa iroun te Atua bwa e na kabaa te kaibuke ae totoa ae te aake, ao e na karinia iai ana utu ma maan n aekaia nako.

E kauringia aomata Noa taekan te Ieka ae nangi roko, ma a bon aki kan ongo. A ngareakinna tabeman ao iai naba ake a ribaia.

Ngke e a tia te aake ao Noa e a karinia maan i nanona.