Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

 MWAKORO 11

E Ongoraei Ara Tataro Iehova?

E Ongoraei Ara Tataro Iehova?

E ongoraei ara tataro te Atua. 1 Betero 3:12

Te ‘tia ongoraei tataro’ Iehova. (Taian Areru 65:2, BG) E tangirira bwa ti na tataro nakoina mai nanora

Tataro nakon Iehova ao akea riki.

 Ti kona ni mwanewei baika bati n ara tataro. 1 Ioane 5:14

Tataroakina kakororaoan nanon te Atua i karawa ao i aon te aba.

Tataro rinanon aran Iesu, ni kaotia bwa e kakawaki te bwai are e a tia ni karaoia ibukim.

Butiia Iehova bwa e na buokiko ni karaoa ae raoiroi. Ko kona naba n tataro ibukini kanam, am mwakuri ni kareketianti, mwengam, kunnikaim, ao marurungim.