Ni katoa ririki ao a ikotaki Ana Tia Kakoaua Iehova ni kurubu aika bubura n aia bwabwaro aika tenua te bong maania. N ara bwabwaro aikai, ao iai taiani kabwarabwara ao taamnei, aika reke iai reirei man te Baibara. A kaotaki n taiani maroro ao kaotioti aroni maiuakinani booto n reirei man te Baibara ni maiura. Ti kaoko bwa ko na kaea te bwabwaro aei. Akea te rikomwane iai.