Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mataio 28:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kautaki Iesu (1-10)

  • A kabooaki tautia bwa a na kewe (11-15)

  • Te mwiokoaki ni karekeaia taan rimwin Iesu (16-20)

28  Imwin te bongi n Taabati, ngke e a tabe n oota ni moanibongin* te wiki, ao a a mwananga Maria are te I-Maketara ao Maria are temanna nakon te ruanimate.+  Ao noria! E a tia n riki te mwaeiei ae korakora imwaia ao e ruo ana anera Iehova* mai karawa, ao e roko ni karabinoaanako te atibu ao e tekateka i aona.+  Taraana kaanga ai aron te itirua, ao e mainaina ana kunnikai n aron te tino.+  A rurubenebene taan tantani ibukini maakakina ao a riki n ai aroia maate.  Ma e kaekaia aine te anera ni kangai: “Tai maaku, bwa I ataia bwa kam kakaaea Iesu are e kamateaki i aon te kai.+  Bon akea ikai, bwa e a tia ni kautaki n aron are e taku.+ Nakomai nora te tabo are e wene iai ngkoa.  Ao naako kawaekoaingkami n tuangia taan rimwina bwa e a kautaki mai buakoia maate, ao tuangia ni kangai, ‘Noria! are e a nako n rimoami nako Kariraia,+ ao kam na noria ikekei. Taraia! I a tia n tuangingkami.’”+  Mangaia are a kawaekoaia ni kitana te ruanimate ma te maaku ao te kimwareirei ae bati, ao a biri nakoia taan rimwina ni kaongoia.+  Ao noria! e kaitiboo ma ngaiia Iesu ao e taku: “Kam na mauri!” A kawaria ao a bobaraaki n taua waena ma ni karinea. 10  E taku ngkanne Iesu nakoia: “Tai maaku! Naako kaongoia tariu bwa a aonga n nako Kariraia, ao a na norai ikekei.” 11  I aoni kawaia n nako, ao iai tabeman mai buakoia taan tantani+ aika nako n te kaawa ni kaongoia mataniwi n ibonga* bwaai ni kabane aika riki. 12  Ao imwin ikotakia naakai ma unimwaane ni kaai ni babaire, ao a angania tautia mwakoro n tirewa aika bon tau mwaitiia, 13  ao a taku: “Kangai, ‘A roko taan rimwina n te bong ao a iraea rabwatana ngke ti matu.’+ 14  Ao ngkana e ongo te kowana, ti na kabwarabwaraa te baei nakoina* ao kam na aki tabeaianga iai.” 15  Mangaia are a anai mwakoro n tirewa ao a karaoa are a tuangaki, ao e a butanako te rongorongo aei i buakoia I-Iutaia ni karokoa te bong aei. 16  Ma a nako Kariraia taan rimwin Iesu ake 11,+ nakon te maunga are e baireia bwa a na kaitiboo iai.+ 17  Ao ngke a noria ao a bobaraaki ni karinea, ma a nanououa temwangina bwa boni ngaia ke tiaki. 18  E kawariia Iesu ao e taetae nakoia ni kangai: “I a tia n anganaki te mwiokoaki i aoni bwaai ni kabane i karawa ao i aonnaba.+ 19  Mangaia are naako, reireinia aomata mai buakoia botannaomata nako+ bwa a na riki bwa taan rimwiu ao bwabetitoiia+ n aran te Tama, ao te Nati, ao te taamnei ae raoiroi.* 20  Ao reireinia bwa a na kakairi ni bwaai ni kabane ake I tua nakoimi.+ Ao noria! N na memena iroumi ni boong ni kabane ni karokoa tain tokin te waaki ae ngkai i aon te aba.”*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Aio te bong ae aranaki ngkai bwa te Taabati. Bon te moanibong n aia wiki I-Iutaia.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Kuriiti, “anaa nanona.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”