Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati
 • Rarotonga, Cook Islands​—A kaoa kaain rarikia taani Kakoaua nakon te taromauri

  Rongorongona ae Kimototo​—Cook Islands

  • 14,974​—Ana botannaomata

  • 195​—Taan angareirei n te Baibara

  • 3​—Ekaretia

  • 1 nakon 77​—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

 • Freetown, Sierra Leone​—Tibwatibwaan te boroutia ae Ongeaba Iroun te Atua ao Ko na Maiu n Aki Toki n te taetae ae te Themne

  Rongorongona ae Kimototo​—Sierra Leone

  • 6,592,102​—Ana botannaomata

  • 2,214​—Taan angareirei n te Baibara

  • 39​—Ekaretia

  • 1 nakon 2,977​—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

 • I rarikin te Old Bridge, Mostar, Bosnia ao Herzegovina​—Tibwaan te turaeki ae Iai te Tai ae E na Akea Iai te Rawawata?

  Rongorongona ae Kimototo​—Bosnia ao Herzegovina

  • 3,810,000​—Ana botannaomata

  • 1,160​—Taan angareirei n te Baibara

  • 16​—Ekaretia

  • 1 nakon 3,284​—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

 • Luanda, Angola​—Tibwaan te rongorongo man te Baibara i Botukare

  Rongorongona ae Kimototo​—Angola

  • 25,789,024​—Ana botannaomata

  • 128,057​—Taan angareirei n te Baibara

  • 1,725​—Ekaretia

  • 1 nakon 201​—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

KAUKIA

“E na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa.”—Mataio 24:14.

KAINNA

“E na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa.”—Mataio 24:14.

“E na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa.”—Mataio 24:14.

TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Wareka te Baibara n te Intanete

TE TAUA-N-TANTANI

Na. 6 2017 | Te Bwaintangira ae te Kabanea n Raoiroi

Ana Tia Kakoaua Iehova—Antai Ngaira?

Ti roko mani katei ao taetae aika kakaokoro aika bubua ma bubua mwaitiia, ma e ngae n anne ti bane ni katiteuanaaki n tiia aika ti uaiakin. Ae kakawaki riki, ti karinea Iehova, ae te Atua ae taekinaki n te Baibara ao te tia Kariki bwaai ni kabane. Ti kabanea ara konaa ni kakairi iroun Iesu Kristo ao ti kakatonga ngkai ti aranaki bwa Kristian. Ti kabanea ara tai ngaira n tatabemanira nako, ni buokiia aomata n reiakina taekan te Baibara ao Ana Tautaeka n Uea te Atua. Kioina ngkai taani kakoaua ngaira, ke taan tataekina taekan Iehova ae te Atua ma ana Tautaeka n Uea, ti a kinaaki n arara ae Ana Tia Kakoaua Iehova.

Neweabaa ara atureti n te Intanete aei. Wareka te Baibara n te Intanete. Ao karekea riki kinaakira ao ataakin ara koaua.

 

Bubutii Reireim n te Baibara

Karekea reireim n te Baibara n te tai ao n te tabo ae angaraoi iroum.

Taamnei ni Kristian

A kakorakoraa onimakinan te Atua taamnei ake n te Internet.

Aia Bobotaki n Taromauri n te Ekaretia Ana Tia Kakoaua Iehova

Kakaaea te tabo ae ti botaki iai ao aron ara taromauri.

Bwaai Aika Kakaongora

Nori baika a tibwa toka ao rongorongo aika kakaongora.

Matakuakini Taamnei Aika Taian Taetae n te Bai

Reiakina te Baibara ni kamanenaan taian taamnei n te taetae n te bai.