Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati
 • Gael’, Yap, Micronesia​—Tibwaan te boroutia ae boto man te Baibara n te tabo ae a mena iai atibu aika tein taiani mwane

  Rongorongona ae Kimototo​—Yap

  • 11,376​—Ana botannaomata

  • 27​—Taan angareirei n te Baibara

  • 1​—Ekaretia

  • 1 nakon 421​—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

 • Aononi Baretain, i rarikini Betereem—Tibwaan te maekatin ae te Taua-n-Tantani n te taetae n Arabia

  Rongorongona ae Kimototo​—Aononi Baretain

  • 4,816,000—Ana botannaomata

  • 83—Taan angareirei n te Baibara

  • 2—Ekaretia

  • 1 nakon 58,024—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

 • Manga, Burkina Faso​—Te uarongorongo n tain taiakin te bwaubwau

  Rongorongona ae Kimototo​—Burkina Faso

  • 19,173,322​—Ana botannaomata

  • 1,863​—Taan angareirei n te Baibara

  • 46​—Ekaretia

  • 1 nakon 10,292​—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

 • Dyer Bay, Maine, United States—Te angareirei man te Baibara

  Rongorongona ae Kimototo​—United States

  • 324,459,000—Ana botannaomata

  • 1,232,293—Taan angareirei n te Baibara

  • 13,578—Ekaretia

  • 1 nakon 263—Mwaitiia Ana Tia Kakoaua Iehova ni kabotauaki ma kaain te aba

KAUKIA

“E na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa.”—Mataio 24:14.

KAINNA

“E na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa.”—Mataio 24:14.

“E na tataekinaki te rongorongo ae raoiroi aei ae taekan te tautaeka n uea, n te aonnaba ni kabutaa.”—Mataio 24:14.

TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Wareka te Baibara n te Intanete

Taratara!

Na. 1 2018 | Te Kawai Nakon te Kukurei

TE TAUA-N-TANTANI

Na. 1 2018 | E Manena te Baibara ni Boong Aikai?

Ana Tia Kakoaua Iehova—Antai Ngaira?

Ti roko mani katei ao taetae aika kakaokoro aika bubua ma bubua mwaitiia, ma e ngae n anne ti bane ni katiteuanaaki n tiia aika ti uaiakin. Ae kakawaki riki, ti karinea Iehova, ae te Atua ae taekinaki n te Baibara ao te tia Kariki bwaai ni kabane. Ti kabanea ara konaa ni kakairi iroun Iesu Kristo ao ti kakatonga ngkai ti aranaki bwa Kristian. Ti kabanea ara tai ngaira n tatabemanira nako, ni buokiia aomata n reiakina taekan te Baibara ao Ana Tautaeka n Uea te Atua. Kioina ngkai taani kakoaua ngaira, ke taan tataekina taekan Iehova ae te Atua ma ana Tautaeka n Uea, ti a kinaaki n arara ae Ana Tia Kakoaua Iehova.

Neweabaa ara atureti n te Intanete aei. Wareka te Baibara n te Intanete. Ao karekea riki kinaakira ao ataakin ara koaua.

 

Bubutii Reireim n te Baibara

Karekea reireim n te Baibara n te tai ao n te tabo ae angaraoi iroum.

Taamnei ni Kristian

A kakorakoraa onimakinan te Atua taamnei ake n te Internet.

Aia Bobotaki n Taromauri n te Ekaretia Ana Tia Kakoaua Iehova

Kakaaea te tabo ae ti botaki iai ao aron ara taromauri.

Bwaai Aika Kakaongora

Nori baika a tibwa toka ao rongorongo aika kakaongora.

Matakuakini Taamnei Aika Taian Taetae n te Bai

Reiakina te Baibara ni kamanenaan taian taamnei n te taetae n te bai.