A kona n reke kaekaia man . . .

 • te rabakau n aonnaba?

 • te Karioiango?

 • te Baibara?

 E TAKU TE TIA KOREA TE BAIBARA NAKON TE ATUA

“Kawanawanaai . . . [bwa] a bane ni koaua am taeka.”Taian Areru 119:144, 160, Te Baibara.

A katauraoaki kaekaan aia titiraki aomata aika mirion ma mirion n te Baibara.

Ko kan raonia naba ngkoe?

Ko kona ni buokaki n te atureti ae kakawaraki n te Internet ae jw.org.

WAREKA kanoana n te Internet

 • Te Baibara n taetae aika raka i aon 100 mwaitiia

 • Kaekaan titiraki man te Baibara

 • Buokaia utu

MATAKU n taamnei aika boto man te Baibara

 • Reirei ao anene ibukia ataei

 • Taeka n reirei ibukia rooro n rikirake

 • Mwakurian te onimaki

DOWNLOAD booki

 • Te boroutia ae Te Rongorongo ae Raoiroi Mairoun te Atua!

 • Te boki ae Tera Ana Reirei ni Koaua te Baibara?

 • Taiani maekatin aika Te Taua n Tantani ao te Awake!

 E NGA MAI BUAKON TITIRAKI AIKA KAKAWAKI AIKAI AE ANAAKI RIKI IAI NANOM?

Tera ae nanonaki n te maiu aei?

E riai ni bukinaki te Atua ibukin rawawatara?

Tera ae na riki nakoim ngkana ko mate?