Nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Aia Bobotaki n Taromauri n te Ekaretia Ana Tia Kakoaua Iehova

Kakaaea taekan ara bobotaki. Kakaaea te tabo ni botaki ae ko uakaan ma ngaia.

Kakaaea te Tabo ae Kaan ma Ngkoe

Tera ae Kakaraoaki n Ara Bobotaki n Taromauri?

A kakaraoa aia taromauri Ana Tia Kakoaua Iehova uatai n te wiki. (Ebera 10:24, 25) A kona aomata nako n roko ni bobotaki aikai, ti neneri iai baika a taekinaki n te Baibara ao arora ni maiuakini.

E kakaraoaki iai te maroro ao te kaeka mairouia kaain te botaki, e kuri n titeboo ma te maroro n te tabo n reirei. A moanaki ao ni kainaki bobotaki aikai n te anene ao te tataro.

Ti aki nanona bwa ngkana ko irii ara bobotaki ao ko a riki naba bwa temanna kaain Ana Tia Kakoaua Iehova. Ti kaoia aomata ni kabane bwa a na roko. E aki kanrin. Akea naba te karemwangko iai.