Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Ongeaba Iroun te Atua ao Ko na Maiu n Aki Toki

 MWAKORO 7

Antai Iesu?

Antai Iesu?

E kanakomaia Iesu Iehova, nako aon te aba. 1 Ioane 4:9

Ngkana ti kani kakukureia Iehova, ti riai n ongeaba iroun Natina. E a kamani karika Natina ae mwaaka aei i karawa Iehova, imwaini karikan Atam.

Imwin tabeua te tai, e a kanakoa Natina aei Iehova bwa e na bungiaki i Betereem iroun te teinnaine ae Maria. Ngke e a bungiaki ao e a aranaki bwa Iesu.Ioane 6:38.

E boni kaotiotii raoi aroaron te Atua Iesu ngke e mena i aon te aba. E bwaina te akoi, e tatangira, ao e momoaaomata. E aki mamaaku n reireinia aomata te koaua ibukin Iehova.

 E kakaraoa ae raoiroi Iesu ma e riribaaki. 1 Betero 2:21-24

E kamaiuia aoraki Iesu ao e kautiia naba maate tabeman.

A riribaa Iesu mataniwi n te Aro ibukina bwa e kaotii aia reirei aika kewe, ao aia mwakuri aika buakaka.

A kairoroaki taan tautaeka i Rom irouia mataniwi n te Aro, bwa a na orea Iesu ao n tiringnga.