Hüppa sisu juurde

 Piibli seisukoht

Mis on kohtupäev?

Mis on kohtupäev?

Piibel ütleb, et Jumal on ”seadnud päeva, mil tema eesmärgiks on mõista kohut asustatud maa üle” (Apostlite teod 17:31). Paljudele on mõte igasugusest kohtumõistmisest ebameeldiv. Kas ka sinule?

KUI see on nii, siis tea, et kohtupäev annab tegelikult tunnistust Jumala armastusest, kuna see päev toob inimperele suuri õnnistusi, seda isegi neile, kes on surnud (Matteuse 20:28; Johannese 3:16). Miks on kohtupäeva vaja? Mis selle ”päeva” ajal õigupoolest aset leiab?

Milleks on kohtupäeva vaja?

Kui Jumal inimestele eluks maa valmistas, polnud tema eesmärk, et sellest saab vaid paik, kus neid enne teise ilma minekut katsele pannakse. Inimsugu pidi maa peal elama igavesti. Aadam ja Eeva olid nii füüsiliselt kui ka vaimselt täiuslikud, ent nad hakkasid Jumalale vastu. Seetõttu kaotasid nad võimaluse elada igavesti ning pärandasid kõigile oma järeltulijatele patu ja surma (1. Moosese 2:15—17; Roomlastele 5:12).

Kohtupäev on periood, mis kestab tuhat aastat. Sel ajal on inimestel võimalik saada tagasi see, mille Aadam ja Eeva kaotasid. * Pangem tähele, et varem tsiteeritud Apostlite teod 17:31 sõnul puudutab kohtupäev neid, kes elavad ”asustatud maal”. Need, kellele langetatakse soodne kohtuotsus, saavad igavese elu maa peal täiuslikes tingimustes (Ilmutus 21:3, 4). Seega aitab kohtupäev viia täide Jumala algse eesmärgi inimeste ja maa suhtes.

Jumal on määranud kohtumõistjaks Kristus Jeesuse. Piibel ütleb, et Jeesus on ”määratud kohut mõistma elavate ja surnute üle” (2. Timoteosele 4:1). Kes on need ”elavad”, kelle üle hakatakse kohut mõistma? Mil moel on surnutel võimalik ”asustatud maal” taas elavaks saada?

Jeesus mõistab kohut ”elavate” üle

Meie elame ajal, mil on lähenemas ettekuulutatud lõpp praegusele ajastule. See tähendab,  et Jumal hävitab kõik korrumpeerunud inimühiskonna tahud ning teeb lõpu kurjadele inimestele. Selle asjastu hävingus ellujäänud ongi need ”elavad”, kelle üle hakatakse kohut mõistma (Ilmutus 7:9—14; 19:11—16).

Tuhat aastat kestva kohtupäeva vältel hakkab Kristus Jeesus koos 144000 taevasse ülesäratatud mehe ja naisega maa üle valitsema. Nad teenivad kuningate ja preestritena, rakendades Jeesuse lunastusohvri väärtust ning viies ustavad inimesed järk-järgult füüsilise ja vaimse täiuseni (Ilmutus 5:10; 14:1—4; 20:4—6).

Kohtupäeva ajal ei lasta Saatanal ja deemonitel enam inimesi mõjutada (Ilmutus 20:1—3). Ent tuhandeaastase kohtupäeva lõpus lubatakse Saatanal kõigi inimeste ustavus proovile panna. Neid, kes jäävad Jumalale ustavaks, läbides katse, mis Aadamal ja Eeval ebaõnnestus, arvatakse olevat väärt elama igavesti taastatud paradiisis. Ent need, kes otsustavad Jumala vastu mässata, hävitatakse igaveseks nagu ka Saatan ja deemonid (Ilmutus 20:7—9).

”Surnute” üle kohtumõistmine

Piibel näitab, et kohtupäeval tõusevad surnud üles (Matteuse 12:41). Jeesus ütles, et ”tuleb tund, mil kõik, kes on mälestushaudades, kuulevad tema häält ja tulevad välja: need, kes tegid head, elu ülestõusmiseks, aga kel oli harjumus teha halba, hukkamõistu ülestõusmiseks” (Johannese 5:28, 29). Siin ei mõelda surnud inimeste kehatuid hingi. Surnud on täiesti teadvuseta ning neil pole hinge, mis pärast surma elus oleks (Koguja 9:5; Johannese 11:11—14, 23, 24). Jeesus äratab surmaunes olijad taas ellu maa peale.

Kristuse valitsuse ajal äratatakse surnud üles paradiisliku maa peale

Kas ülesäratatute üle hakatakse kohut mõistma selle alusel, mis nad tegid enne surma? Ei. Piibel ütleb, et ”kes on surnud, on oma patust õigeks mõistetud” (Roomlastele 6:7). Nii nagu praeguse ajastu hävingus ellujäänute üle, mõistetakse ka maa peale elluäratatute üle kohut kohtupäeval tehtud ”tegude järgi” (Ilmutus 20:12, 13). Sõltuvalt nende tegudest võib see osutuda neile ülestõusmiseks, mis toob igavese elu, või ülestõusmiseks, mis lõppeb hävinguga. Paljud ülesäratatuist saavad esimest korda teada Jehoova Jumalast ja tema nõuetest, mis on vajalikud elu saamiseks. Neile avaneb võimalus hakata elama Jumala tahte järgi ning saada igavene elu maa peal.

Hirmuks pole põhjust

Kohtupäev pole üksnes aeg, mil maa peal elavad inimesed Jumalalt õpetust saavad, vaid ka aeg õpitut ellu rakendada ning sellega kaasnevaid õnnistusi kogeda. Võib vaid ette kujutada, millist rõõmu toob see, kui näeme oma kalleid kadunuid ülesäratatuna ning kasvame koos nendega inimliku täiuse poole.

Võib vaid ette kujutada, millist rõõmu toob see, kui näeme oma kalleid kadunuid ülesäratatuna

Kohtupäeva lõpus laseb Jumal Saatanal inimeste ustavuse proovile panna. Kuid selle pärast ei tasu muretseda ega hirmu tunda. Kohtupäeva lõpuks on kõik, kes maa peal elavad, selleks viimaseks katseks igati valmis. Niisiis on kohtupäevgi osa Jumala eesmärgi täideminekust teha olematuks Eedeni aias puhkenud jumalavastase mässu tagajärjed.

^ lõik 7 Piiblis käib sõna ”päev” eri pikkusega ajaperioodide kohta. Vaata näiteks Sakarja 14:8.