2. Timoteosele 4:1–22

4  Ma panen sulle südamele Jumala ja Kristus Jeesuse ees, kes mõistab kohut+ elavate ja surnute üle,+ kui ta kuningana+ tuleb:+  kuuluta Jumala sõna,+ pea seda tööd pakiliseks, tee seda nii soodsal kui ka ebasoodsal ajal, noomi,+ kutsu korrale ja innusta, olles kannatlik ja õpetades oskuslikult.+  Tuleb aeg, kui inimesed ei salli õiget* õpetust,+ vaid koguvad enda ümber selliseid õpetajaid, kes räägivad neile seda, mille järele nende kõrvad sügelevad*.+  Nad sulgevad kõrvad tõele ning kuulavad hoopis valejutte.  Sina aga säilita kaine mõistus kõiges, pea vastu raskustes,+ tee hea sõnumi kuulutaja tööd, anna teenistuses endast parim.+  Mind juba valatakse joogiohvrina* altarile+ ning mu vabanemise+ aeg on kohe käes.  Ma olen võidelnud head võitlust,+ ma olen jooksu lõpetanud,+ ma olen usu säilitanud.  Mulle on valmis pandud õiguse pärg,+ mille annab mulle kohtupäeval tasuks+ meie isand ja õiglane kohtumõistja.+ Ta ei anna seda üksnes mulle, vaid kõigile neile, kes on igatsenud tema ilmumist.  Tee kõik endast olenev, et peagi minu juurde tulla. 10  Deemas+ jättis mu maha, kuna ta hakkas armastama praegust maailma, ja läks Tessaloonikasse. Kreeskens läks Galaatiasse ja Tiitus Dalmaatsiasse. 11  Ainult Luukas on minu juures. Võta endaga kaasa Markus, sest ta saab mind teenistuses aidata. 12  Tühhikose+ aga saatsin ma Efesosse. 13  Kui sa tuled, too kaasa kuub, mille ma jätsin Troasesse Karpose juurde, ja rullraamatud*, eriti pärgamendid. 14  Vasksepp Aleksandros on teinud mulle palju halba. Jehoova tasub talle tema tegude järgi.+ 15  Ole sinagi tema suhtes valvas, sest ta on meie sõnumile ägedalt vastu seisnud. 16  Kui ma end esimest korda kaitsesin, ei toetanud mind keegi, vaid kõik jätsid mu maha. Ärgu arvatagu seda neile süüks. 17  Kuid meie isand seisis mu kõrval ja andis mulle jõudu, et minu kaudu saaks kuulutustöö tehtud ja kõik rahvad kuuleksid seda sõnumit.+ Meie isand päästis mu lõvi suust.+ 18  Ta päästab mind kõigest kurjast ja võtab mu oma taevasesse kuningriiki*.+ Temale kuulugu au ikka ja igavesti! Aamen. 19  Tervita minu poolt Priskat ja Akvilat+ ning Onesiforose majarahvast.+ 20  Erastos+ jäi Korintosesse, aga Trofimose+ jätsin ma Mileetosesse, sest ta jäi haigeks. 21  Tee kõik endast olenev, et jõuda kohale enne talve. Eubulos tervitab sind, samuti saadavad sulle tervitusi Pudens, Linos, Klaudia ja kõik vennad. 22  Meie isand olgu sinu vaimuga! Tema arm olgu teiega!

Allmärkused

Võib tõlkida ka „tervistavat”, „kasulikku”.
Võib tõlkida ka „mida nad tahavad kuulda”.
Selle kõnekujundiga väljendab Paulus oma soovi anda endast kõik, et kaaskristlasi aidata.
Sõna-sõnalt „raamatukesed”; kr biblia, millest tuleneb sõna „piibel”.
Võib tõlkida ka „kuningavalitsusse”. (Vt „Sõnaseletusi”, märksõna „Jumala kuningriik”.)

Kommentaarid

Pildid ja videod