Ilmutus 7:1–17

7  Pärast seda ma nägin nelja inglit, kes seisid maa neljas nurgas ning hoidsid kõvasti kinni maa nelja tuult, et ükski tuul ei puhuks maa, mere ega ühegi puu peale.  Ma nägin päikesetõusu poolt tõusmas veel üht inglit, kellel oli elava Jumala pitsat. Ta hüüdis valju häälega neljale inglile, kellele oli antud voli teha kahju maale ja merele:  „Ärge tehke kahju maale, merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri+ oma Jumala orjade laubale!”+  Ma kuulsin nende arvu, kes olid pitseriga märgitud — 144 000+ pitseriga märgitut igast Iisraeli poegade suguharust:+  12 000 Juuda suguharust,12 000 Ruubeni suguharust,12 000 Gaadi suguharust,  12 000 Aaseri suguharust,12 000 Naftali suguharust,12 000 Manasse+ suguharust,  12 000 Siimeoni suguharust,12 000 Leevi suguharust,12 000 Issaskari suguharust,  12 000 Sebuloni suguharust,12 000 Joosepi suguharust,12 000 pitseriga märgitut Benjamini suguharust.  Pärast seda ma vaatasin ja nägin suurt rahvahulka, keda ükski ei suutnud ära lugeda, inimesi kõigist rahvastest, suguharudest, hõimudest ja keeltest.+ Nad seisid trooni ees ja Talle ees, valged rüüd seljas+ ja palmioksad käes,+ 10  ning hüüdsid valju häälega: „Pääste me võlgneme oma Jumalale, kes istub troonil,+ ja Tallele!”+ 11  Kõik inglid seisid trooni, vanemate+ ja nelja olendi ümber ning langesid silmili maha trooni ette ja kummardasid Jumalat, 12  öeldes: „Aamen! Kiitus, ülistus, tarkus, tänu, austus, vägi ja jõud kuulugu meie Jumalale igavesest ajast igavesti!+ Aamen.” 13  Siis küsis üks vanematest minult: „Kes on need, kellel on seljas valged rüüd,+ ja kust nad on tulnud?” 14  Sedamaid ma vastasin talle: „Mu isand, sina tead seda.” Ta ütles mulle: „Need on need, kes tulevad suurest viletsusest*.+ Nad on oma rüüd pesnud ja teinud need valgeks Talle veres.+ 15  Sellepärast on nad Jumala trooni ees ning teenivad teda ööd ja päevad tema templis, ning troonil istuja+ pakub neile varju oma telgis.+ 16  Neil pole enam nälga ega janu, ka ei kõrveta neid päike ega põleta kuumus,+ 17  sest Tall,+ kes on trooni juures, hoiab neid kui karjane+ ja juhatab nad eluvee allikaile.+ Ja Jumal pühib kõik pisarad nende silmist.”+

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod