Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mida sa tead Jehoova tunnistajatest?

Mida sa tead Jehoova tunnistajatest?

Tõenäoliselt oled näinud meid tänaval piiblikirjandust pakkumas. Võib-olla oled lugenud meie kohta uudistest või kuulnud midagi mõne tuttava käest. Ent kui palju sa Jehoova tunnistajatest tegelikult tead?

KONTROLLI OMA TEADMISI

Märgi, kas järgmised väited on õiged või valed.

ÕIGE VALE

 1. Jehoova tunnistajad on kristlased.

 2. Jehoova tunnistajad on kreatsionistid.

 3. Jehoova tunnistajad keelduvad arstiabist.

 4. Jehoova tunnistajad usuvad kogu Piiblit.

 5. Jehoova tunnistajad kasutavad ainult omaenda piiblitõlget.

 6. Jehoova tunnistajad on Piiblit oma uskumuste järgi muutnud.

 7. Jehoova tunnistajad ei tee midagi ühiskonna heaks.

 8. Jehoova tunnistajad suhtuvad üleolevalt teist usku inimestesse.

Õiged vastused leiad järgmistelt lehekülgedelt.

 1.  1. ÕIGE. Me püüame järgida võimalikult täpselt Jeesus Kristuse eeskuju ja õpetusi. (1. Peetruse 2:21.) Siiski erineme paljuski teistest usurühmitustest, mida nimetatakse kristlikeks. Näiteks oleme mõistnud, et Piibli järgi on Jeesus Jumala poeg, mitte osa kolmainsusest. (Markuse 12:29.) Me ei usu, et hing on surematu või et Piibli põhjal on mingitki alust öelda, et Jumal piinab inimesi igavesti põrgutules. Samuti ei arva me, et need, kes on usulises tegevuses eestvedajad, peaksid kandma tiitleid, mis neid teistest kõrgemale tõstavad. (Koguja 9:5; Hesekiel 18:4; Matteuse 23:8–10.)

 2. 2. VALE. Me usume loomist, kuid me pole nõus kõigega, mida kreatsionistid usuvad. Miks? Kuna mitmed kreatsionistlikud õpetused on vastuolus Piibliga. Näiteks väidavad mõned kreatsionistid, et kuus loomispäeva olid sõna otseses mõttes päevad, 24 tunni pikkused. Ent Piiblis võib sõna „päev” viidata ka väga pikale ajale. (1. Moosese 2:4; Laul 90:4.) Mõned kreatsionistid õpetavad, et maakera on ainult mõni tuhat aastat vana. Piibel aga näitab, et maa ja universum olid olemas juba kaua enne, kui loomispäevad algasid. 1 (1. Moosese 1:1.)

 3. 3. VALE. Me ei keeldu arstiabist. Meie oma ridadeski on arste, nii nagu esimese sajandi kristlikus koguduses oli arst nimega Luukas. (Koloslastele 4:14.) Kuid me keeldume sellistest raviviisidest, mis on Piibli põhimõtetega vastuolus. Näiteks ei nõustu me vereülekandega, kuna Piibel käsib verest hoiduda. (Apostlite teod 15:20, 28, 29.)

  Fakt on see, et me soovime endale ja oma perele parimat võimalikku arstiabi. Veresäästlikud ravivõtted, mida hakati välja töötama Jehoova tunnistajate aitamiseks, tulevad nüüd kasuks kõigile inimestele. Paljudes riikides on praegusel ajal kõigil patsientidel võimalik vältida vereülekandega seotud ohte, nagu verega edasikanduva haiguse saamise, immuunreaktsiooni tekke või inimliku eksimuse oht.

 4. 4. ÕIGE. Me usume, et kogu Piibel „on Jumalalt ning on kasulik”. (2. Timoteosele 3:16.) See käib nii vana kui ka uue testamendi kohta, nagu neid Piibli osi üldiselt nimetatakse. Meie räägime neist tavaliselt kui Piibli heebrea- ja kreekakeelsest osast. Sel moel ei jäta me muljet, nagu oleks osa Piiblist vananenud või ebaoluline.

 5.  5. VALE. Me kasutame Piibli uurimiseks mitmeid tõlkeid. Neis keeltes aga, milles on olemas „Uue maailma tõlge”, eelistame seda, kuna seal kasutatakse Jumala nime ning see tõlge on täpne ja selge. Mõelgem Jumala nime Jehoova kasutamise peale. Näiteks loetletakse ühe piiblitõlke eessõnas nende 79 inimese nimed, kes aitasid kaasa selle tõlke väljaandmisele. Ometi on sellestsamast tõlkest välja jäetud Piibli autori Jumal Jehoova nimi. Seevastu „Uue maailma tõlkes” esineb Jumala nimi kõigis neis tuhandetes kohtades, kus see on Piibli algtekstis. 2

 6. 6. VALE. Vastupidi, kui oleme avastanud, et meie uskumused pole Piibliga täielikult kooskõlas, oleme muutnud oma uskumusi. Enne 1950. aastat, kui hakkasime välja andma „Uue maailma tõlget”, kasutasime tollal kättesaadavaid piiblitõlkeid ja rajasime oma usu neile.

 7. 7. VALE. Tegelikult toob meie töö ühiskonnale kasu. Oleme aidanud paljudel vabaneda kahjulikest harjumustest, nagu uimasti- või alkoholisõltuvusest. Meie kirjaoskuskursustel on tuhanded inimesed üle kogu maailma lugema ja kirjutama õppinud. Osaleme katastroofijärgsetes päästetöödes, aidates nii oma usukaaslasi kui ka teisi, ning pakume lohutust ja hingetuge, mida inimesed sellistel aegadel väga vajavad. 3

 8. 8. VALE. Me toimime kooskõlas Piibli nõuandega „Austage kõiki inimesi” ja peame inimestest lugu olenemata nende religioonist. (1. Peetruse 2:17.) Näiteks mõnel maal on sadu tuhandeid Jehoova tunnistajaid, kuid me ei püüa avaldada poliitikutele ega seadusandjatele survet teiste usurühmituste tegevust kitsendada või see keelustada. Samuti ei tee me kihutustööd, et antaks välja mõni selline seadus, mis suruks ühiskonnale peale meie moraalseid või religioosseid vaateid. Nii nagu me ootame, et teised oleksid sallivad meie suhtes, oleme meie ka nende suhtes. (Matteuse 7:12.)

See artikkel sisaldab valitud infot meie veebisaidilt jw.org. Vaata MEIST > KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED.

^ 1. Seepärast oleme erinevalt kreatsionistidest nõus usaldusväärsete teadusavastustega, mille kohaselt maakera võib olla miljardeid aastaid vana.

^ 2. „Uue maailma tõlke” puhul väärib märkimist veel see, et seda levitatakse tasuta. Tänu sellele saavad Piiblit oma emakeeles lugeda miljonid inimesed. „Uue maailma tõlge” on praegu saadaval umbes 130 keeles. Seda saab lugeda ka veebisaidilt www.jw.org.

^ 3. Katastroofiohvrite abistamine on üks viis, kuidas me saadud annetusi kasutame. (Apostlite teod 11:27–30.) Kuna kogu töö teevad ära vabatahtlikud, läheb eraldatud raha otseselt päästetöödeks, mitte administratiivkuludeks.