Apostlite teod 15:1–41

15  Juudamaalt tulid alla mõned, kes hakkasid vendi õpetama: „Kui te ei lase end Moosese kombe kohaselt ümber lõigata,+ siis teid ei päästeta.”  See tekitas lahkarvamusi, ning kui Paulus ja Barnabas olid nendega palju vaielnud, otsustati, et Paulus, Barnabas ja mõned teised lähevad selle tüliküsimuse pärast üles Jeruusalemma apostlite ja vanemate juurde.+  Kogudus saatis neid natuke maad, misjärel mehed jätkasid teed läbi Foiniikia ja Samaaria ning rääkisid vendadele üksikasjalikult mittejuutide uskupöördumisest ja valmistasid sellega kõigile suurt rõõmu.  Kui nad Jeruusalemma jõudsid, võtsid kogudus, apostlid ja vanemad nad lahkesti vastu ning nad selgitasid, mida kõike Jumal nende kaudu oli teinud.  Ent mõned variseride sektist, kes olid hakanud Jeesusesse uskuma, tõusid oma kohalt püsti ja ütlesid: „Nad tuleb ümber lõigata ja neid tuleb käskida Moosese seadusest kinni pidada.”+  Siis tulid apostlid ja vanemad kokku seda küsimust arutama.  Kui nad olid seda tükk aega hoolega arutanud*, tõusis Peetrus püsti ja ütles neile: „Mehed, vennad, te teate hästi, et Jumal valis mind teie hulgast välja, et mittejuudid kuuleksid minu kaudu head sõnumit ja hakkaksid uskuma.+  Jumal, südamete tundja,+ kinnitas, et nad on talle meelepärased, kui andis neile püha vaimu+ nii nagu meilegi.  Ta ei teinud mingit vahet meie ja nende vahel,+ vaid puhastas nende südame nende usu pärast.+ 10  Miks te siis panete Jumalat proovile, soovides panna jüngrite kaela iket,+ mida meie esiisad ega me ise pole suutnud kanda?+ 11  Ent me usume, et me pääseme tänu meie isanda Jeesuse armule+ nii nagu nemadki.”+ 12  Seepeale vaikisid kõik kohalviibijad ning jäid kuulama Barnabast ja Paulust, kes rääkisid paljudest tunnustähtedest ja imedest, mida Jumal oli nende kaudu mittejuutide seas teinud. 13  Kui nad olid lõpetanud, võttis sõna Jaakobus. Ta ütles: „Mehed, vennad, kuulake mind! 14  Simeon*+ on selgitanud, kuidas Jumal ise on pööranud tähelepanu mittejuutidele, et koguda nende seast rahvas, kes kannaks tema nime.+ 15  See on kooskõlas sellega, mis on prohvetiraamatutes kirjutatud: 16  „Pärast seda ma tulen tagasi ja püstitan taas Taaveti kokkulangenud koja*, ma ehitan selle varemeist üles ja taastan selle, 17  et järelejäänud inimesed võiksid kogu südamest otsida Jehoovat koos kõigist rahvastest inimestega, see tähendab koos rahvaga, keda kutsutakse minu nimega, lausub Jehoova, kes teeb seda,+ 18  mis on teada ammusest ajast.”+ 19  Seepärast ma arvan,* et mittejuutidele, kes Jumala poole pöörduvad, ei peaks valmistatama raskusi,+ 20  vaid neile tuleks kirjutada, et nad hoiduksid kõigest, mis on seotud ebajumalatega,+ hoorusest,*+ lämbunust* ja verest.+ 21  Sest juba muistsest ajast on igas linnas loetud Moosese raamatuid, kus need käsud on kirjas, ja sünagoogides loetakse neid ette igal hingamispäeval.”+ 22  Siis apostlid ja vanemad koos terve kogudusega otsustasid valida enda seast mehed ja saata nad koos Pauluse ja Barnabasega Antiookiasse. Nad läkitasid Juuda, keda hüüti Barsabaseks, ja Siilase,+ kes olid vendade seas eestvedajad. 23  Nad kirjutasid järgmise kirja ja andsid selle nendega kaasa: „Apostlitelt ja vanematelt, teie vendadelt, Antiookia,+ Süüria ja Kiliikia vendadele, kes pole juudid. Tervitusi teile! 24  Kuna me oleme kuulnud, et mõned meie hulgast on oma jutuga teid rahutuks teinud+ ja püüavad teie usku hävitada, ehkki meie pole neid käskinud, 25  siis oleme jõudnud üksmeelsele otsusele valida mehed ja saata nad teie juurde koos meie armsate Barnabase ja Paulusega, 26  meestega, kes on oma elu ohtu seadnud meie isanda Jeesus Kristuse nime pärast.+ 27  Nii me siis saadamegi Juuda ja Siilase, et nad teataksid teile suusõnal sedasama.+ 28  Püha vaim+ ja meie oleme otsustanud, et teie peale ei tohi panna muud koormat kui vaid selle, mis on hädavajalik: 29  teil tuleb hoiduda ebajumalatele ohverdatust,+ verest,+ lämbunust*+ ja hoorusest*.+ Kui te hoolsasti kõigest sellest hoidute, läheb teil hästi. Olge terved!* 30  Nii saadeti need mehed teele ja nad läksid alla Antiookiasse, kus nad kutsusid kõik jüngrid kokku ja andsid neile kirja üle. 31  Lugenud selle läbi, rõõmustasid nood usku kinnitavate sõnade pärast. 32  Juudas ja Siilas, kes olid samuti prohvetid, pidasid vendadele palju innustavaid kõnesid ja tugevdasid nende usku.+ 33  Kui nad olid seal mõnda aega viibinud, saatsid vennad nad rahuga tagasi nende juurde, kes olid nad läkitanud. 34  ---* 35  Ent Paulus ja Barnabas jäid Antiookiasse ning õpetasid ja kuulutasid koos paljude teistega head sõnumit, Jehoova sõna. 36  Mõne aja pärast ütles Paulus Barnabasele: „Lähme õige tagasi* igasse linna, kus me kuulutasime Jehoova sõna, et näha, kuidas vendadel läheb.”+ 37  Barnabas tahtis kindlasti kaasa võtta Johannese, keda hüüti Markuseks.+ 38  Paulus aga ei tahtnud teda kaasa võtta, sest ta oli Pamfüülias nende juurest lahkunud ega olnud koos nendega tööle läinud.+ 39  Seepeale puhkes äge tüli, nii et nad läksid teineteisest lahku. Barnabas+ võttis endaga Markuse ja sõitis laevaga Küprosele. 40  Paulus valis Siilase ja pärast seda, kui vennad olid ta Jehoova armu hoolde jätnud, asus ta teele.+ 41  Ta läks läbi Süüria ja Kiliikia ning tugevdas kogudusi.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „selle üle tükk aega vaielnud”.
Heebreapärane vorm nimest Siimon (Peetrus).
Võib tõlkida ka „lehtmaja”, „telgi”.
Võib tõlkida ka „seepärast on minu otsus”.
Kr porneia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
St sellise looma lihast, kes on tapetud või surnud, ilma et temast oleks veri välja lastud.
St sellise looma lihast, kes on tapetud või surnud, ilma et temast oleks veri välja lastud.
Kr porneia. (Vt „Sõnaseletusi”.)
Võib tõlkida ka „Kõike head!”.
See salm puudub vanimates kreekakeelsetes käsikirjades. (Vt lisa A3.)
Teine võimalik tähendus: „lähme tingimata tagasi”.

Kommentaarid

Pildid ja videod