Hüppa sisu juurde

Miks on nii palju erinevaid kristlikke religioone?

Miks on nii palju erinevaid kristlikke religioone?

Piibli vastus

Inimesed on tuletanud Jeesus Kristuse õpetustest hulgaliselt erisuguseid usuvoolusid, mida nad nimetavad kristlikeks religioonideks. Piibli järgi on aga olemas ainult üks õige kristlik usk. Vaatame vaid kolme põhjust, mis aitavad sellisele järeldusele jõuda.

  1. Jeesus ütles, et ta õpetas tõde, ning algkristlased nimetasid oma religiooni tõeks või tõeteeks. (Johannese 8:32; 2. Peetruse 2:2; 2. Johannese 4; 3. Johannese 3.) Neist väidetest selgub, et inimesed, kelle propageeritavad õpetused lähevad vastuollu Jeesuse õpetustega, ei kuulu õigesse kristlikku religiooni.

  2. Piibel manitseb kristlasi: „Et te kõik räägiksite ühtviisi.” (1. Korintlastele 1:10.) Ent paljud kristlikud religioonid ei suuda jõuda kokkuleppele isegi sellistes põhiküsimustes nagu mida tähendab olla kristlane. On selge, et kõik sellised usuvoolud ei saa olla õiged. (1. Peetruse 2:21.)

  3. Jeesus ennustas, et tuleb aeg, mil paljud väidavad end olevat kristlased, kuid samas ei ela nad tema käskude järgi ega leia seetõttu tema heakskiitu. (Matteuse 7:21–23; Luuka 6:46.) Mõningaid inimesi pidid hakkama eksitama usujuhid, kes rüvetavad õiget jumalateenimist oma isiklike huvide edendamisega. (Matteuse 7:15.) Paljud pidid tegelikult isegi hakkama eelistama võltskristlust, sest selle esindajad räägivad neile seda, mida nad tahavad kuulda, mitte Piibli tõde. (2. Timoteosele 4:3, 4.)

Mõistujutus nisust ja umbrohust ennustas Jeesus, et tuleb suur vastuseis õigele kristlusele. (Matteuse 13:24–30, 36–43.) Kaua aega pidid tõelised kristlased ja võltskristlased olema eristamatud. Nagu Jeesus oli ennustanud, toimuski pärast apostlite surma õigest usust taganemine. (Apostlite teod 20:29, 30.) Ehkki usust taganejate õpetusi on igasuguseid, võib öelda, et kõik võltskristluse vormid „on tõest kõrvale kaldunud”. (2. Timoteosele 2:18.)

Jeesus ennustas ka seda, et erinevus tõelise kristluse ja võltskristluse vahel pidi saama lõpuks selgeks. See ongi juhtunud meie päevil, „ajastu viimsetel päevadel”. (Matteuse 13:30, 39.)