Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola cainöj ngöne la hna maketr e Sierra Leone

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Diseba 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre aqane nyiqane ithanata göne la Réveillez-vous ! matre inine la nyipici göne la mec. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Thele Iehova Jë Qëmekene La Drai Ne Elëhni Nyidë

Maine aja së tro Iehova a thupë së ngöne la drai ne elëhni Nyidrë, loi e tro sa drengethenge la itre hna amekötin hnei Zefania.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Troa Xölehuje La Pune La Ixete Ne La Ate Iuda”

Tro la itre atr ne la nöjei nöj a ce nyihlue i Iehova memine la itre Keresiano hna iën. Nemene la itre aqane troa sajuëne la itre hna iën?

MELE NE KERESIANO

Aqane Troa Maca Ngöne La Hna Cainöj—Troa Cainöj Kowe La Nöjei Atr Ne La Teritoar

Easa thele troa cainöjëne la itre maca ka lolo kowe la nöjei atr ne la teritoare së. Nemene la aqane tro sa kuca?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Lapa Ju Ngöne “La Hnathupe Ne La Ite Wet”

Nemene la hna nyihatrene hnene la ‘hnathup ne la itre wetr’? Nemene la aqane tro la itre atr a ‘kötr kowe la hnathup’ i Akötresie me lapa ngön?

MELE NE KERESIANO

Götrane Ka Hnyipixe Ne La Icasikeu e Nyipine La Wiik

Huliwane hnyawa jë la itre hnë feja mekun, me itre iatr me video ngöne la epuni a e la Tusi Hmitrötr ngöne ëternet. Celë hi ka troa xatua epuni troa hnëkëne hnyawa la itre icasikeu i epun me acatrene la aqane imelekeu i epun me Iehova.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ka Tru Kö Koi Iehova La Faipoipo i Epun?

Ame ngöne la hneijine i Malaki, ke tha hnei Iehova kö hna kapa la huuj ne la angetre ka nyixetëtrije la itre ifëneköi angatr. Nemene la aqane tro la lue trefëne a inyipicikeu enehila?

MELE NE KERESIANO

Nemene La Nyipi Ihnim?

Ama la aja i Iehova, tre, troa cile huti la faipoipo. Celë hi matre Nyidrëti a acile la itre trepene meköt, matre xatuane la itre Keresiano troa iëne hnyawa la itre ka troa faipoipo me angatr. Nge e cili troa cile huti la faipoipo me mele madrin.