ENYIPIEWEKËN: Ase hë Zakaria perofetan laka, troa kapa la itre maca ka lolo hnene la itre atr ka qa ngöne la itre qene hlapa asë. (Zaka. 8:23) Ngo drei la ka troa ini angatr? (Rom. 10:13-15) Celë hi lai hnëqa së ka tru, ene la troa cainöjëne la itre maca ka lolo kowe la nöjei atr ne la teritoare së.—od 84 par. 10-11.

AQANE TROA KUCA:

  • Troa hnëkë. Hnei epuni kö hna hane ixelë memine la itre atr ka qaja la ketre qene hlapa? Tro la application JW Language a xatua epun troa nyiqane ithanata me angatr. Ijije fe troa amamane koi angatr la aqane troa xom qa ngöne la sit jw.org, la itre xa ithuemacanyi ngöne la sipu qene hlapa i angatr

  • Troa atreine goe. Maine epuni a cainöj ngöne la itre hnalapa trootro, thele jë troa ithanata memine la nöjei atr, tune la itre ka tro maine itre ka itreqe ngöne loto. Maine epuni a cainöj ngöne la gaa tru atr, the thëthëhmine kö la nyipi tronge i epun, ene la troa cainöj

  • Troa inamacan. Thele jë troa cainöj kowe la itre atr ka paatr e koilo hnalapa, me itre ka lapa ngöne résidence. Loi e troa traqa e nöjei hawa, maine e nöjei drai ne la wiik. Ame kowe la itre xa atr, loi e troa cinyianyi tus, maine hën ngöne mobilis, maine thele pena troa cainöj koi angatr e cahu gojeny

  • Troa iwai hmaca. Canga bëeke jë troa wange la atr ka drei epun. Maine angeic a qaja la ketre qene hlapa, thele jë la ketre trejin ka troa xatua angeic ngöne la sipu qene hlapa i angeic. Ngo loi e tro palahi a hë angeic, uti hë la kola wai angeic hnene lai trejin.—od 94 par. 39-40

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, ANGATR A CAINÖJ “UTI HË LA CANE LA FENE HNENGÖDRAI.” THUPENE LAI, SA JË CAHU ITRE HNYING:

  • Nemene la aqane hnëkë hnene la itre trejin, matre troa cainöj kowe la nöjei atr ne la teritoare gaa nany? (1Ko 9:22, 23)

  • Nemene la itre jol hnei angatre hna cile kow?

  • Nemene la itre manathith hnei angatre hna kapa?

  • Nemene la nyine tro sa kuca matre troa cainöj kowe la nöjei atr ne la teritoare së?