Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

 Hvad siger Bibelen?

Benytter Gud naturkatastrofer til at straffe mennesker i dag?

Benytter Gud naturkatastrofer til at straffe mennesker i dag?

NOGLE tror at Gud gør brug af naturkatastrofer for at straffe mennesker. Andre afviser den tanke, og andre igen ved ikke hvad de skal tro. En teologiprofessor har sagt: „Inden for de fleste religioner erkender man at det ikke med sikkerhed kan siges om det er Guds vilje at en naturkatastrofe indtræffer.“

Bibelen indeholder imidlertid tilfredsstillende svar og kaster lys over spørgsmålet: Er det Gud der forårsager naturkatastrofer for at straffe menneskene i dag? Den kaster også lys over årsagen til de lidelser mange oplever.

Bibelen tegner et mønster

Bibelen afslører to grundlæggende sandheder om Gud, hvis navn er Jehova. For det første har han skabt alle ting, og derfor har han magt og myndighed til at kontrollere jordens naturkræfter. (Åbenbaringen 4:11) Og for det andet er det han gør, altid i overensstemmelse med hans personlighed, egenskaber og principper. I Malakias 3:6 siger han: „Jeg er Jehova; jeg har ikke forandret mig.“ Tænk i den forbindelse på to katastrofale begivenheder tilbage i tiden, den ene var en vandflod, og den anden en tørke. Når du læser i Bibelen, vil du opdage at Gud inden han benyttede naturkræfterne til at eksekvere sine domme, altid først sørgede for (1) at advare, (2) at give en begrundelse og (3) at beskytte dem der var lydige mod ham.

Vandfloden på Noas tid

Advarsel.

Årtier inden Vandfloden sagde Jehova til Noa: „Se, jeg bringer vandfloden med dens vande over jorden for at ødelægge alt kød.“ (1 Mosebog 6:17) Noa, „en forkynder af retfærdighed“, advarede folk, men „de gav ikke agt“. — 2 Peter 2:5; Mattæus 24:39.

Begrundelse.

Jehova bekendtgjorde: „Alt køds endeligt står mig klart, for jorden er fuld af vold på grund af dem.“ — 1 Mosebog 6:13.

Beskyttelse af dem der er lydige mod Gud.

Jehova gav Noa detaljerede instruktioner om hvordan han skulle bygge en ark så nogle kunne overleve Vandfloden. „Noa og de der var med ham i arken, blev tilbage.“ — 1 Mosebog 7:23.

Tørke i Israel

Advarsel.

Inden Jehova Gud bragte en stor tørke over Israel, meddelte hans profet Elias: „Der skal ikke komme dug eller regn i disse år uden på [Guds] ord!“ — 1 Kongebog 17:1.

Begrundelse.

Jehova sendte denne tørke fordi israelitterne tilbad den falske gud Ba’al. Elias forklarede det på denne måde: „I har forladt Jehovas bud og vandrer efter ba’alerne.“ — 1 Kongebog 18:18.

Beskyttelse af dem der er lydige mod Gud.

Jehova sørgede for at de der tilbad og adlød ham, fik noget at spise under tørken. — 1 Kongebog 17:6, 14; 18:4; 19:18.

Hvad mønsteret viser

I dag er der ikke noget der tyder på at Gud har en overordnet plan om at benytte naturkatastrofer til at straffe mennesker. Jehova har aldrig, som den retfærdige Gud han er, ’revet de retfærdige bort sammen med de ugudelige’. (1 Mosebog 18:23, 25) Han har altid taget sig af dem der har været lydige mod ham. I dag rammes mænd, kvinder og børn, uden forskel, af naturkatastrofer.

Gud er ikke ansvarlig for de ulykker mennesker bliver ramt af

 Det står helt klart at de naturkatastrofer vi ser nu om dage, ikke passer på det mønster som førhen kendetegnede Guds indgriben i forholdene — det mønster vi finder i Bibelen. Hvad mere er, hvis Gud skulle stå bag disse tilfældige begivenheder, ville det være i modstrid med hans personlighed. I Jakob 1:13 står der at Gud ikke prøver mennesker med noget ondt, og i Første Johannesbrev 4:8 bliver det med få ord sagt hvad der i særlig grad kendetegner Gud. Der siges: „Gud er kærlighed.“ Han kunne på ingen måde være ansvarlig for de ulykker som uskyldige mennesker bliver ramt af på grund af vilkårlige storme, jordskælv og lignende tragiske hændelser. Vil sådanne katastrofer nogen sinde ophøre?

Lidelser vil ophøre

Det har aldrig været Jehovas mening at mennesker skulle plages af naturkatastrofer. Han ønsker derimod at de skal leve evigt under fredelige forhold på jorden. Han vil gribe ind i forholdene for at fjerne ondskab, ligesom han gjorde på Noas tid. Og som vi kan forvente, lader Jehova Gud et advarselsbudskab lyde i hele verden, og det gør det muligt for mennesker at overleve. — Salme 37:9, 11, 29; Mattæus 24:14.