Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Hvordan man kan blive mere tålmodig

Hvordan man kan blive mere tålmodig

EFTER at du har læst de foregående artikler, er du måske enig i at jo mere tålmodig man er, jo bedre et helbred vil man nok have, og jo bedre beslutninger vil man træffe. Og man vil også have gode venskaber. Så hvordan kan man lære at blive mere tålmodig? Tænk over følgende forslag.

Find årsagerne:

Der er sikkert ting eller situationer der får dig til at miste tålmodigheden. Hvad er det der gør dig utålmodig? Er det for eksempel nogle bestemte personer? Måske er det fortrinsvis din ægtefælle, dine forældre eller børn som får dig til at tabe tålmodigheden. Eller er der bestemte tidspunkter hvor du bliver utålmodig? Sker det for eksempel når du venter på andre eller er sent på den, eller hvis du er træt, sulten, søvnig eller stresset? Er det mest når du er på arbejde eller derhjemme at du mister tålmodigheden?

Hvordan kan blot det at finde ud af hvad der får en til at miste tålmodigheden, være en hjælp? Kong Salomon skrev for længe siden: „De fornuftige ser vanskelighederne komme og søger i skjul, men de godtroende går videre og må tage følgerne.“ (Ordsprogene 22:3, God’s Word Translation) Hvis du „ser“ eller forudser hvad der kan få dig til at miste tålmodigheden, vil du, i overensstemmelse med dette gamle ordsprog fra Bibelen, måske kunne forebygge at det sker. I begyndelsen kan det være nødvendigt at gøre en bevidst indsats for at blive mere tålmodig, men med tiden kan det blive naturligt for dig.

Lev enkelt:

Professor Noreen Herzfeld, der underviser i datalogi ved Saint John’s University i Minnesota i USA, siger at „folk egentlig ikke kan multitaske. Hjernen kan ikke koncentrere sig om flere ting samtidig.“ Hun tilføjer: „I løbet af et stykke tid svækker multitasking vores evne til at vise opmærksomhed, og det vil efterhånden nedbryde egenskaber som tålmodighed, målbevidsthed og dømmekraft samt evnen til at løse problemer.“

Det er vanskeligt at opøve sig i tålmodighed når man er stresset fordi man har for mange jern i ilden, skal for mange steder hen og have kontakt med alt for mange mennesker. Dr. Jennifer Hartstein advarer: „Dybest set er stress årsagen til at vi i mange tilfælde reagerer som vi gør når vi bliver utålmodige.“

„Sæt tempoet ned, og duft til roserne,“ som et gammelt engelsk ordsprog siger. Tag dig tid til at glæde dig over livet. Tag dig tid til at knytte dybe venskaber med få, i stedet for at forsøge at have overfladiske venskaber med et stort netværk af mennesker. Læg et tidsbudget, og prioritér klogt. Vær opmærksom på tidsslugende hobbyer og elektronisk udstyr.

For at kunne forenkle dit liv bliver du nødt til at se nærmere på hvad du foretager dig i hverdagen. Hvor kan du sætte tempoet ned eller bruge mindre tid? Et bibelsk ordsprog lyder: „Til alt er  der en fastsat tid . . . en tid til at bevare og en tid til at kaste bort.“ (Prædikeren 3:1, 6) Måske er det nu du skal skære det bort der tager for meget af din tid så du ikke har for travlt til at være tålmodig.

Vær realistisk:

Se realistisk på tingene. I det virkelige liv foregår det hele ikke altid lige så hurtigt som vi kunne ønske os det. Anerkend at tiden går med den fart tiden nu går, og ikke med den fart som passer til dine forventninger. Det er tålmodighed.

Husk også på at du ikke altid er herre over dine omstændigheder. Den vise kong Salomon skrev: „Det er ikke altid den hurtigste løber der vinder løbet, den stærkeste hær der vinder slaget. Det er ikke altid den viseste mand der får den føde han har krav på, den klogeste mand der bliver rig, og ikke altid den person der er dygtig til sit fag, som får den ros han fortjener. Alle bliver ramt af modgang når tiden kommer. Man ved aldrig hvad der vil ske med én næste gang.“ — Prædikeren 9:11, 12, Holy Bible — Easy-to-Read Version.

I stedet for at miste tålmodigheden på grund af omstændigheder du ikke er herre over, kan du prøve at finde ud af hvilke ting du kan kontrollere. Her er et eksempel. Hvis du bliver vred over at en bus eller et tog er forsinket, så forsøg at komme til dit bestemmelsessted på en anden måde. Det kan endda være bedre at gå dertil i stedet for at lade sig overmande af utålmodighed og fare i flint. Hvis den eneste mulighed er at vente, kan du bruge tiden på noget produktivt, som for eksempel at læse noget fornuftigt eller skrive hvilke fremtidige planer du har.

Det kan ikke betale sig at bekymre sig om ting man ikke er herre over. Bibelen siger passende: „Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig?“ — Lukas 12:25, da. aut.

Knyt dig nærmere til Gud:

Mange har fundet ud af at de ved at anvende Bibelens principper kan lære at blive mere tålmodige. Ifølge Bibelen er et menneske der har et nært forhold til Gud, mere tilbøjelig til at vise tålmodighed, sammen med andre vigtige egenskaber som kærlighed, glæde, fred, venlighed og selvbeherskelse. (Galaterne 5:22, 23) Bibelen giver dette løfte: „Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres anmodninger blive gjort kendt for Gud ved bøn og anråbelse sammen med taksigelse; og Guds fred, som overgår al forstand, vil ved Kristus Jesus beskytte jeres hjerter og jeres sind.“ (Filipperne 4:6, 7) Vi vil opfordre dig til at studere Bibelen og lære hvordan du kan leve et liv præget af større tålmodighed og med færre bekymringer.