Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Utålmodighed kan være skadelig

Utålmodighed kan være skadelig

FORESTIL dig denne situation: En mand kører i den ene side af en tosporet vej på en strækning hvor det er forbudt at overhale. Foran ham kører en kvinde lidt langsommere end den angivne hastighedsbegrænsning. Manden mister tålmodigheden fordi han synes hun kører alt for langsomt. Efter at han i et par minutter har kørt faretruende tæt på hende, mister han tålmodigheden og overhaler i høj fart. Derved bryder han loven og risikerer at blive skyld i en ulykke.

Eller tænk på kvinden der ikke har tålmodighed til at arbejde sammen med andre der ikke er lige så hurtige eller kvikke som hun er. Og så er der manden der står og venter på en elevator mens han utålmodigt bliver ved med at trykke på elevatorknappen. Sker det ofte at du taber tålmodigheden med dine forældre der er kommet op i årene? Eller er du hurtig til at miste tålmodigheden med dine små børn? Bliver du let irriteret over andres fejl?

Vi kan alle fra tid til anden blive utålmodige. Men det kan få alvorlige konsekvenser hvis man hver dag farer op fordi man taber tålmodigheden.

Helbredsrisici:

For det første hænger utålmodighed sammen med frustration, irritation og endda vrede. Sådanne følelser kan gøre os mere stressede, og det kan så igen skade vores helbred. En undersøgelse der for nylig er blevet offentliggjort af den amerikanske lægeforening, peger specifikt på at utålmodighed øger risikoen for forhøjet blodtryk, også hos unge mænd og kvinder.

Der er også andre helbredsproblemer som er blevet kædet sammen med mangel på tålmodighed. En nyere undersøgelse har vist at der er en forbindelse mellem utålmodighed og fedme. „Forskerne påviste at folk der er utålmodige, har større risiko for at blive overvægtige end de der er gode til at vente,“ skriver avisen The Washington Post. I nogle områder kan man døgnet rundt let få fat på billig fastfood, og mange utålmodige mennesker kan ikke modstå fristelsen.

 Udsættelse af opgaver:

I en undersøgelse foretaget af et forskningsnetværk med sæde i London (Centre for Economic Policy Research) konkluderede man at de der er utålmodige, ofte har for vane at udskyde tingene. Måske føler de sig tvunget til at udsætte tidskrævende opgaver fordi de ikke har den nødvendige tålmodighed til at fuldføre dem. Uanset hvad, så kan tendensen til at udskyde tingene få nogle alvorlige konsekvenser både for dem der gør det, og for økonomien. Ifølge den britiske avis The Telegraph har forskeren Ernesto Reuben udtalt at „det at udsætte tingene kan påvirke vores produktivitet på arbejdet i alvorlig grad og koste folk en betydelig sum penge fordi [utålmodige mennesker] udsætter papirarbejdet i det uendelige“.

Alkoholmisbrug og vold:

„Der er større sandsynlighed for at folk der er utålmodige, bliver involveret i alkoholrelaterede voldsepisoder sent om aftenen,“ skriver den britiske avis South Wales Echo. Det var en konklusion som forskere ved Cardiff University kunne drage efter at have foretaget en analyse af hundredvis af mænd og kvinder.

Manglende dømmekraft:

En gruppe analytikere ved forskningscentret Pew Research Center i Washington D.C. har konstateret at mindre tålmodige mennesker „ofte træffer hurtige, overfladiske valg“. Ph.d. Ilango Ponnuswami, professor og leder af instituttet for socialt arbejde ved Bharathidasan-universitetet i Indien, er kommet til en lignende konklusion. Han forklarer: „Manglende tålmodighed kan koste dig dyrt. Det kan dreje sig om penge, venskaber, smerter, lidelser og mange andre konsekvenser ganske enkelt fordi utålmodighed ofte fører til dårlige beslutninger.“

 Økonomiske kvaler:

Mangel på tålmodighed er blevet knyttet sammen med „større gæld“, oplyser Research Review. For eksempel ønsker nygifte der er utålmodige, ofte at få alle de bekvemmeligheder der hører til et fuldt udstyret hjem, til trods for at de ikke har mange penge på kistebunden. Derfor køber de hus, møbler, bil og meget andet — på kredit. Det kan skade ægteskabet. Forskere ved Arkansas-universitetet i USA siger at „nygifte der bringer gæld ind i ægteskabet, er mindre lykkelige end par der kun bringer lidt eller slet ingen gæld ind i ægteskabet“.

Nogle mener at utålmodighed er skyld i den drastiske nedgang i økonomien i USA. Erhvervsmagasinet Forbes hævder at „markedets nuværende tilstand er en konsekvens af unødig utålmodighed kombineret med usædvanlig stor grådighed. Utålmodighed har fået tusinder af almindelige mennesker til at anskaffe sig en bolig der var langt dyrere end det de havde råd til. Samlet set søgte de derfor at låne umådelige summer som de ikke kunne gøre sig noget håb om at betale tilbage i løbet af mange år, og i nogle tilfælde aldrig.“

Tab af venskaber:

Utålmodighed kan skade vores evne til at kommunikere med andre. Når en person ikke har tålmodighed til at tage del i en meningsfyldt samtale, er han tilbøjelig til at tale uden at tænke sig om. Han bliver måske også irriteret når andre taler. Et sådant menneske har ikke tålmodighed til at vente på at andre får sagt det de gerne vil. En utålmodig lytter kan derfor have tendens til uden videre at bryde ind og fuldføre sætningerne når andre taler, eller forsøge på anden vis at forcere samtalen.

Hvis man er så utålmodig, kan man miste venner. Dr. Jennifer Hartstein, som er citeret i den foregående artikel, forklarer: „Hvem har lyst til at være sammen med nogle der står og tripper eller hele tiden kigger på uret?“ Ja, utålmodighed er ikke en særlig attraktiv egenskab. Den vil jage dine venner væk.

Dette er kun nogle få af de kedelige konsekvenser det har at være utålmodig. Den følgende artikel vil pege på hvordan du kan lære at blive mere tålmodig.