Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | EXISTUJE SATAN?

Existuje Satan?

Existuje Satan?

Socha v Madridu znázorňující Satana jako padlého anděla

„Vyrůstal jsem v Salvadoru. Když jsem zlobil, maminka mi říkala: ‚Přijde si pro tebe Ďábel.‘ A já jsem vždycky odpověděl: ‚Jen ať přijde.‘ Věřil jsem totiž v Boha, ale ne v Satana.“ ROGELIO

Souhlasíte s tím, co si Rogelio myslel? Který z následujících názorů je vám nejbližší?

  • Satan není skutečná osoba, je to pouhý symbol zla.

  • Satan existuje, ale o lidi se moc nezajímá.

  • Satan je vlivný duchovní tvor, který zasahuje do života lidí.

Každý z těchto názorů má řadu, možná dokonce miliony zastánců. Záleží vůbec na tom, co z toho je pravda? Ano, protože pokud Satan neexistuje, ti, kdo ho považují za skutečnou bytost, jsou na omylu. Pokud Satan existuje, ale o lidi se nezajímá, mnozí se ho obávají zbytečně. Pokud je ale Satan zákeřný podvodník a manipulátor, pak je nebezpečnější, než si většina lidí myslí.

Podívejme se, jak Bible odpovídá na otázky: Co nebo kdo je Satan? Je to symbol zla, nebo duchovní bytost? Pokud je Satan skutečná bytost, je pro vás nebezpečný? A pokud ano, jak se před jeho vlivem můžete chránit?