Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA | EXISTUJE SATAN?

Měli byste se Satana bát?

Měli byste se Satana bát?

Oxid uhelnatý je neviditelný a nebezpečný a totéž platí o Satanovi

Téměř se nedá odhalit. Nemá žádnou barvu ani zápach a své oběti může zaskočit nepřipravené. Je nejspíš příčinou víc než poloviny všech úmrtí způsobených otravou, ke kterým dochází na celém světě. Jde o oxid uhelnatý. Není ale důvod k panice. Způsoby, jak tento plyn odhalit a před jeho účinky se chránit, přece jen existují. Mnozí lidé si nainstalovali detektory a jsou připravení okamžitě zareagovat, kdyby se spustil poplach.

Stejně jako oxid uhelnatý je i Satan neviditelný, je velmi těžké ho odhalit a je extrémně nebezpečný. Nemusíte se ale stát jeho obětí. Pokud využijete pomoc, kterou Bůh nabízí, není důvod se Satana bát.

Máte na vybranou. V Jakubovi 4:7 se píše: „Postavte se proti Ďáblu, a uprchne od vás.“ Satan má sice velkou moc, ale nemůže vás donutit, abyste dělali něco, co nechcete. Máte tedy na vybranou. V 1. Petra 5:9 čteme: „Postavte se . . . proti [Ďáblu], pevní ve víře.“ Vzpomeňte si, že když Ježíš Satana rázně odmítl, Satan od něj odešel. (Matouš 4:11) I vy se Satanovi můžete vzepřít.

Vytvořte si přátelství s Bohem. Jakub 4:8 nás vybízí: „Přibližte se k Bohu.“ Jehova vám osobně nabízí své přátelství. Co pro to můžete udělat? Nejlepší je začít tím, že se o něm budete z Bible dozvídat víc. (Jan 17:3) Poroste tak vaše láska k němu a ta vás bude motivovat, abyste dělali to, co si on přeje. (1. Jana 5:3) Jak bude Bůh na vaši snahu sblížit se s ním reagovat? Jakub pokračuje: „On se přiblíží k vám.“

Pokud využijete pomoc, kterou Jehova nabízí, nemusíte se Satana bát

Využijte ochranu od Boha. V Příslovích 18:10 se píše: „Jehovovo jméno je silná věž. Do ní utíká spravedlivý a je chráněn.“ To samozřejmě neznamená, že by Boží jméno bylo nějaký talisman. Spíš z toho vyplývá, že ti, kdo mají Boží jméno v úctě, se mohou na Boha kdykoli obrátit s prosbou o pomoc.

Následujte dobrý příklad. Ve Skutcích 19:19 čteme poučnou zprávu o tom, co udělali nově pokřtění křesťané v Efezu: „Značný počet těch, kdo provozovali magická umění, snesl své knihy a přede všemi je spálil. A spočítali jejich cenu a zjistili, že měly hodnotu padesáti tisíc kousků  stříbra.“ * Tito křesťané zničili všechny věci, které byly nějak spojené se spiritismem, a to bez ohledu na jejich hodnotu. Jejich příklad je pro nás velmi užitečný. Dnešní svět je okultismem a spiritismem doslova prosáklý. Démonům mohou otevřít cestu i takové věci a praktiky, které vypadají neškodně. Všech věcí, které souvisí se spiritismem, je nutné se zbavit, ať už vás stály cokoli. (5. Mojžíšova 18:10–12)

Rogelio, o kterém se píše v úvodním článku, si do svých 50 let myslel, že Ďábel neexistuje. Pak ale změnil názor. Proč? Říká: „Poprvé v životě se mi dostala do rukou Bible. To, co jsem se z ní dozvěděl, mě přesvědčilo, že Ďábel existuje. A taky mě to chrání, abych se nestal jeho kořistí.“

„To, co jsem se z Bible dozvěděl, mě přesvědčilo, že Ďábel existuje. A taky mě to chrání, abych se nestal jeho kořistí.“

Chtěli byste zažít dobu, kdy už Satan nebude existovat? Není to nereálné. Bible předpovídá, že Satan, který tolik lidí zavádí na scestí, bude „uvržen do jezera ohně a síry“. (Zjevení 20:10) Doslovný oheň a síra samozřejmě nemohou neviditelnému duchovnímu tvoru nijak ublížit. Ohnivé jezero symbolizuje věčné zničení. Po Satanovi nebude ani památky. * Pro ty, kdo z lásky slouží Bohu, to bude úžasná doba!

Než se to ale stane, nevynechejte jedinou příležitost, abyste se dál dozvídali o Jehovovi a jeho záměru. Představte si, že žijete v době, kdy bude možné říct: „Satan neexistuje!“ A konečně to bude pravda.

^ 8. odst. Pokud tyto kousky stříbra byly římské denáry, jednalo se o obrovskou sumu. Obyčejný člověk by si ji tehdy vydělal za 50 000 dní, tedy přibližně za 137 let.

^ 10. odst. Více informací o Satanovi a o tom, jak se Bůh dívá na spiritismus, najdete v 10. kapitole knihy Co Bible doopravdy říká? Můžete si o ni říct komukoli ze svědků Jehovových.