Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Opravdu Ježíš někoho vzkřísil?

Ježíš vzkřísil Lazara, který byl už čtyři dny mrtvý

To, že Ježíš křísil mrtvé, popisuje Bible. Tyto příběhy nejsou jen nějaké vymyšlené historky. Dozvídáme se, kdy a kde konkrétně ke vzkříšení došlo. Například v létě roku 31 n. l. cestoval Ježíš s početným zástupem z Kafarnaum do Nain. Setkali se tam s pohřebním průvodem. Proč můžete důvěřovat zprávě o vzkříšení, které tam Ježíš vykonal? Protože je zapsaná v Bibli, jejímž autorem je Bůh, a protože se odehrála před očima mnoha svědků. (Přečtěte si Lukáše 7:11–15.)

Ježíš vzkřísil svého přítele Lazara, který už byl čtyři dny mrtvý. Také tomuto vzkříšení přihlíželo mnoho lidí, a proto i této zprávě můžete důvěřovat. (Přečtěte si Jana 11:39–45.)

Proč Ježíš křísil mrtvé?

Ježíš křísil mrtvé, protože měl s lidmi soucit. Také tím ukázal, že mu jeho Otec, stvořitel života, dal moc nad smrtí. (Přečtěte si Jana 5:21, 28, 29.)

To, že Ježíš má moc nad smrtí, nám dává důvěru, že v budoucnosti splní všechny své sliby. Přivede zpět k životu velké množství lidí včetně „nespravedlivých“, kteří o pravém Bohu nikdy neslyšeli. Dostanou příležitost ho poznat a zamilovat si ho. (Přečtěte si Skutky 24:15.)