Přejít k článku

Přejít na obsah

 HLAVNÍ TÉMA: DOČKÁME SE SVĚTA BEZ PŘEDSUDKŮ?

Předsudky — Celosvětový problém

Předsudky — Celosvětový problém

JONATHAN, který se narodil ve Spojených státech korejským rodičům, byl jako dítě vystaven rasovým předsudkům. V dospělosti se snažil najít místo, kde by ho lidé neposuzovali podle toho, jak vypadá, nebo na základě jeho původu. Začal pracovat jako lékař v městečku na severu Aljašky, kde mnozí z jeho pacientů vypadali podobně jako on. Doufal, že i přes mrazivé podnebí severního polárního kruhu zažije vřelejší přístup lidí.

Jeho naděje se rozplynuly, když ošetřoval jednu 25letou ženu. Poté, co se probrala z kómatu a uviděla Jonathana, vypadla z ní nadávka, která odhalila její hluboce zakořeněnou nenávist ke Korejcům. Jonathan si na tomto bolestném zážitku uvědomil, že přes veškeré své snahy někde zapadnout stejně předsudkům neunikne.

Jeho zkušenost podtrhuje chmurnou realitu. Předsudky existují všude na světě. Zdá se, že kdekoli jsou lidé, tam jsou také předsudky.

 Paradoxem je, že většina lidí předsudky odsuzuje. Jak to, že něco, co lidé nemají rádi, je tak rozšířené? Je očividné, že mnozí z těch, kdo s předsudky nesouhlasí, mají problém odhalit je sami v sobě. Mohl by to být i váš případ?

PROBLÉM KAŽDÉHO Z NÁS

Ať už si to uvědomujeme, nebo ne, není jednoduché zjistit, zda v sobě nějaké předsudky chováme. To, proč to tak je, Bible vysvětluje slovy: „Srdce je nade vše lstivé.“ (Jeremjáš 17:9, Jeruzalémská bible) Je tedy možné, že jsme sami sebe obelstili a žijeme s přesvědčením, že jsme tolerantní ke všem lidem. Nebo si můžeme myslet, že máme oprávněné důvody dívat se na určitou skupinu lidí skrz prsty.

Co by se vám honilo hlavou, kdyby se vám naskytl tento pohled?

Abychom si znázornili, jak těžké může být odhalit v sobě nějaké skryté předsudky, představte si následující scénu: Jdete v noci sami ulicí. Proti vám jdou rázným krokem dva mladí muži, které jste nikdy předtím neviděli, a zdá se, že jeden z nich něco drží v ruce.

Dojdete k závěru, že pro vás tito mladíci představují hrozbu? Možná máte zkušenosti z minulosti, kvůli kterým jste přirozeně opatrní, ale skutečně vás to opravňuje, abyste si mysleli, že zrovna tito dva mladí muži jsou nebezpeční? A teď otázka na tělo: Jaké rasy nebo z jaké etnické skupiny jste si představili, že jsou? Vaše odpověď může ledacos odhalit. Může ukázat, jestli už ve vás nevyklíčilo semínko předsudků.

Pokud jsme k sobě poctiví, přiznáme si, že všichni chováme nějaké předsudky. Bible mluví o jedné běžné formě předsudku, když říká: „Člověk se dívá na zevnějšek.“ (1. Samuelova 16:7, Bible21) Tendenci hodnotit ostatní podle toho, jak vypadají, máme všichni a často to vede ke katastrofálním následkům. Je vůbec nějaká naděje, že bychom předsudky překonali nebo z našeho života úplně odstranili? Přijde někdy doba, kdy bude celý svět od předsudků osvobozen?