Přejít k článku

Přejít na obsah

Odpovědi na biblické otázky

Odpovědi na biblické otázky

Proč se nedaří dosáhnout celosvětového míru?

Světového míru dosáhne jen vláda, která dokáže změnit srdce lidí.

Bible poukazuje na dva důvody. Zaprvé, lidé sice dokázali úžasné věci, ale nebyli stvořeni se schopností řídit své vlastní kroky. Zadruhé, lidské plány selhávají proto, že „celý svět leží v moci toho ničemného“, Satana Ďábla. Celosvětový mír tedy lidským úsilím nastolit nelze. (Přečtěte si Jeremjáše 10:23; 1. Jana 5:19.)

Světového míru se nedaří dosáhnout také kvůli lidskému sobectví a ctižádosti. Nastolit ho může jen světová vláda, která bude lidi učit lásce k tomu, co je správné, a zájmu jeden o druhého. (Přečtěte si Izajáše 32:17; 48:18, 22.)

Kdo nastolí mír na zemi?

Všemohoucí Bůh slíbil, že zřídí jednu jedinou vládu nad celou zemí. Ta nahradí všechny lidské vlády. (Daniel 2:44) Boží Syn Ježíš bude panovat jako Kníže pokoje. Odstraní ze země špatnost a bude lidi učit pokojnému jednání. (Přečtěte si Izajáše 9:6, 7; 11:4, 9.)

Pod Ježíšovým vedením již dnes miliony lidí na celém světě učí další, jak mít pokojné vztahy s druhými, a používají při tom Boží Slovo, Bibli. Brzy bude mír na celém světě. (Přečtěte si Izajáše 2:3, 4; 54:13.)