STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Únor 2014

Jaké dramatické události popisuje 45. žalm? A díky čemu si budeme ještě víc vážit toho, že se o nás Jehova stará, chrání nás a je naším nejlepším přítelem? To se dozvíme v tomto čísle.

Vítejme Krista, slavného krále!

Jaký význam pro nás mají dramatické události popsané ve 45. žalmu?

Radujme se z Beránkovy svatby

Kdo je nevěsta a jakými přípravami na svatbu prošla? Kdo všechno se z Beránkovy svatby bude radovat?

Jehova odměnil vdovu z Carefatu za její víru

Když vdova viděla svého vzkříšeného syna, byl to pro ni jeden z nejsilnějších zážitků, jaké posílily její víru. Co se od ní můžeme naučit?

Jehova se o nás stará a chrání nás

Jak se o nás Jehova stará a chrání nás? Přečtěte si, jak můžeme posilovat svůj vztah k našemu nebeskému Otci.

Jehova je náš nejlepší přítel

Uvažujme o příkladu Abrahama a Gideona, kteří byli Jehovovými blízkými přáteli. Co Jehova očekává od každého, kdo chce být jeho přítelem?

Otázky čtenářů

Na základě čeho Židé v 1. století očekávali Mesiáše?

Pohlížejme na „Jehovovu příjemnost“

David, král starověkého Izraele, si vážil místa pravého uctívání. Jak se dnes můžeme z pravého uctívání radovat?

Z NAŠEHO ARCHIVU

100 let od premiéry

Tento rok uplynulo 100 let od premiéry „Fotodramatu stvoření“, jehož cílem bylo posílit důvěru v to, že Bible je Boží Slovo.