STRÁŽNÁ VĚŽ – STUDIJNÍ VYDÁNÍ Listopad 2013

Jak můžeme dávat najevo, že si vážíme Boží trpělivosti? A co nám pomůže zůstat bdělí, zatímco čekáme, až Jehova zasáhne proti tomuto zkaženému systému? Jak Jehova a Ježíš pečují o své ovce na zemi?

„Buďte bdělí vzhledem k modlitbám“

Proč by se praví křesťané měli modlit ustavičně? Kdo má užitek z toho, že se modlíme za druhé?

Jak můžeme pomáhat těm, kdo to potřebují

Přečtěte si, jak se využívají dary určené na celosvětové dílo svědků Jehovových.

Co ti pomůže být trpělivý a čekat na Jehovu?

Z jakých událostí poznáme, že naše čekání na Jehovův zásah je u konce? Jak můžeme dávat najevo, že si vážíme Boží trpělivosti?

ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Služba Bohu je jeho lék

Onesmus má vrozenou lomivost kostí. Jak ho povzbudily Boží sliby, o kterých se dozvěděl z Bible?

Koho dnes představuje sedm pastýřů a osm vévodů?

Z čeho je vidět, že Ezekjáš, Izajáš, Micheáš a jeruzalémská knížata byli znamenitými pastýři? Koho dnes představuje sedm pastýřů a osm vévodů?

Poslouchej Jehovovy pastýře

Křesťanští starší byli jmenováni svatým duchem, aby pásli Boží sbor. Proč by je členové sboru měli poslouchat?

Pastýři, napodobujte dva největší Pastýře

Co mohou starší udělat pro křesťana, který potřebuje duchovní pomoc? Jak mohou napodobovat dva největší Pastýře, Jehovu a Ježíše Krista?

Z NAŠEHO ARCHIVU

„Svůj dům jsem měl vždycky s sebou“

Koncem roku 1929 došlo k celosvětovému finančnímu kolapsu a vypukla velká hospodářská krize. Jak celodobí kazatelé zvládali toto těžké období?