Přejít k článku

Přejít na obsah

Moudrost hlasitě volá – Slyšíte ji?

Moudrost hlasitě volá – Slyšíte ji?

„Což moudrost neustále nevolá a rozlišovací schopnost nevydává stále svůj hlas? Postavila se na vrcholku výšin, u cesty, na křižovatce vozových cest. . . . U vstupu do vchodů stále hlasitě volá.“ (PŘÍSLOVÍ 8:1–3)

MOUDROST má nesmírnou hodnotu. Bez ní bychom dělali jednu chybu za druhou. Kde ale můžeme pravou moudrost najít? Pisatel knihy Přísloví měl na mysli nesrovnatelnou moudrost našeho stvořitele. Navíc je dostupná prakticky všem lidem prostřednictvím výjimečné knihy – Bible. Zapřemýšlejte nad následujícími informacemi:

  • Bible je „nejrozšířenější knihou v dějinách,“ píše se v The World Book Encyclopedia. „Byla přeložena vícekrát a do většího počtu jazyků než kterákoli jiná kniha.“ Celá Bible nebo její část je dostupná v téměř 2 600 jazycích a díky tomu k ní má přístup přes 90 procent obyvatel naší planety.

  • Moudrost „stále hlasitě volá“ ještě v jiném smyslu. U Matouše 24:14 čteme: „Tato dobrá zpráva o království se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví všem národům; a potom přijde konec [současného světa].“

„Dobrá zpráva“ obsahuje pravou moudrost, protože poukazuje na Boží moudré řešení lidských problémů, na Boží království. Je to vláda, kterou ustanovil Bůh a která bude vládnout nad celou zemí – jedna vláda pro celý svět. (Daniel 2:44; 7:13, 14) Ježíš Kristus se proto modlil: „Ať přijde tvé království. Ať se stane tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“ (Matouš 6:9, 10)

Svědkové Jehovovi považují za čest, že mohou mluvit o Božím království ve 239 zemích. Moudrost od Boha skutečně „volá“, a to dokonce „u vstupu do vchodů“. Slyšíte ji?